ตรวจการนอนหลับระดับการนอนกรน

การตรวจการนอนหลับ ระดับการนอนกรน และการรักษานอนกรน 

เป็นการตรวจนอนกรนเพื่อแยกระหว่าง 

 • กรนธรรมดา : ผู้ป่วยมักไม่เดือดร้อน แต่คนรอบข้างเดือดร้อนจากกรนเสียงดัง หรือผู้ป่วยอาจเดือดร้อน ในการเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่น ควรตรวจนอนกรนกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
 • กรนอันตราย : ผู้ป่วย และคนรอบข้างเดือดร้อน แถมกรนเสียงดัง ต้องรีบตรวจนอนกรนโดยทันที ถ้าไม่ได้รับการรักษา ผู้ป่วยอาจมีอาการง่วงมากผิดปกติในเวลากลางวัน ทำให้เรียน หรือทำงานได้ไม่เต็มที่ ถ้าต้องขับรถ อาจเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนได้ นอกจากนั้นจะมีอัตราเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคอื่นๆ ได้ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคความดันโลหิตในปอดสูง โรคหลอดเลือดในสมอง และอาจมีอายุสั้น อยู่ได้ไม่นาน โดยเฉพาะถ้าดัชนีหยุดหายใจและหายใจแผ่วเบา ต่อชั่วโมง  20 

การรักษานอนกรน มี 2 ทางเลือก คือ

1. วิธีไม่ผ่าตัด

ทดลองใช้ เครื่องเป่าลมในทางเดินหายใจส่วนบน (CPAP)

 • หลังตรวจนอนกรนเป็นการแก้ปัญหานอนกรนปกติเวลานอน เพดานอ่อน และลิ้นไก่ที่ยาว และโคนลิ้นที่โต จะตกลงมาบังทางเดินหายใจส่วนบน ทำให้ทางเดินหายใจส่วนบนตีบแคบ ลมที่เป่าเข้าไป จะผ่านทางเดินอากาศหายใจให้กว้างออก ทำให้ไม่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจ ผู้ป่วยไม่กรนเสียงดัง และไม่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
 • ควรทดลองใช้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ฟรี) ถ้าใช้แล้วดีขึ้น คิดว่าใช้ได้ แนะนำให้ซื้อใช้ แต่ต้องใช้ทุกคืน คืนใดไม่ใช้ ก็จะมีอาการกรนและหรือ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับอีก ซึ่งปัจจุบันตัวเครื่องมีขนาดเล็ก สามารถพกพาไปที่ไหนๆได้ค่อนข้างสะดวก การใช้เครื่องเป่าลมจะเหมือนการใส่แว่นตาใหม่ๆ คืออาจรู้สึกอึดอัดบ้างในช่วงแรก ต้องใส่ๆ ถอดๆ เมื่อชิน ก็จะใส่ได้เอง โดยสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อขอลอง
 • เครื่อง Manual จะตั้งระดับความดันไว้กี่เซนติเมตรน้ำ ขึ้นกับผลของการปรับความดันขณะลองใช้เครื่องขณะตรวจการนอนหลับ Sleep Test (CPAP titration)
 • เครื่อง Auto สามารถปรับความดันลมที่เป่าออกมาได้อัตโนมัติ ถ้าทางเดินอากาศหายใจตีบแคบมาก เครื่องจะปรับโดยใช้ความดันสูงเป่า ถ้าทางเดินอากาศหายใจตีบแคบน้อย เครื่องจะปรับโดยใช้ความดันน้อย

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ลองใช้เครื่องขณะตรวจการนอนหลับ Sleep Test (No CPAP titration)

 • ควรขอลองเครื่อง Humidifier (เครื่องปรับอากาศให้อุ่น และชื้นขึ้น) ร่วมด้วยเสมอ เพราะการที่ลมเป่าจมูกเรื่อยๆ ถ้าเป็นลมที่แห้งและเย็น จะทำให้เยื่อบุจมูกบวม เกิดอาการคัดจมูกได้ง่าย ซึ่งจะทำให้เครื่องเป่าลมที่เป็น Auto ต้องเพิ่มความดันมากขึ้น
 • ในการเอาชนะโพรงจมูกที่ตีบแคบ อาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอึดอัดมากขึ้นได้ หรือถ้าเป็นเครื่อง Manual ระดับความดันที่ตั้งไว้ อาจจะไม่พอในการเอาชนะโพรงจมูกที่ตีบแคบเพิ่มขึ้นมา ทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาได้ผลต่ำกว่าปกติ
 • เมื่อเปรียบเทียบกับขณะที่ยังไม่มีเยื่อบุจมูกที่บวม เครื่อง Humidifier นี้ จะทำให้อากาศอุ่นและชื้นขึ้น คล้ายมีเครื่องอบซาวน่าอยู่ที่จมูก ทำให้ผู้ที่สวมใส่สบายขึ้น- ลดน้ำหนัก ถ้าน้ำหนักเกิน โดยควรลด ให้น้ำหนักอยู่ในระดับที่แพทย์แนะนำ

ในกรณีลองใช้เครื่องเป่าลมแล้วดีขึ้น

 • แต่ไม่อยากใช้
 • ใช้แล้วอึดอัด
 • นอนลำบาก

แนะนำให้ปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อทำเครื่องมือทันตกรรม (Oral appliance) ปกติเวลานอนหงาย ขากรรไกรล่างและลิ้นจะตกตามแรงโน้มถ่วงของโลก ทำให้ทางเดินอากาศหายใจส่วนบนตีบแคบกรนเสียงดัง การใส่เครื่องมือทันตกรรม จะช่วยยึดขากรรไกรบน และล่างเข้าด้วยกัน และเลื่อนขากรรไกรล่างมาทางด้านหน้า และป้องกันไม่ให้ลิ้นและขากรรไกรตกลงตามแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งจะทำให้ทางเดินอากาศหายใจส่วนบนกว้างขึ้น

2. วิธีผ่าตัด
 • ควรพิจารณาวิธีนี้ถ้าผู้ป่วยได้ลอง CPAP และตรวจนอนกรน ได้คุยกับทันตแพทย์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือทันตกรรมนอนกรนแล้ว ไม่ต้องการใช้ทั้ง CPAP และเครื่องมือทันตกรรมนอนกรน
 • การผ่าตัดไม่ได้รักษา หรือภาวะหยุดหายใจหายขาด หลังผ่าตัด อาการนอนกรนและหรือตรวจการนอนหลับ Sleep Test ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อาจยังเหลืออยู่ หรือ มีโอกาสกลับมาใหม่ได้ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สิ่งสำคัญ คือ
  • ต้องควบคุมน้ำหนักตัวให้ดี อย่าให้เพิ่ม เนื่องจากการผ่าตัดเป็นการขยายทางเดินอากาศหายใจที่แคบให้กว้างขึ้น ถ้าน้ำหนักเพิ่มหลังผ่าตัด ไขมันจะไปสะสมอยู่รอบผนังช่องคอ ทำให้กลับมาแคบใหม่และกรนเสียงดังได้ ซึ่งจะทำให้อาการนอนกรนหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ กลับมาเหมือนเดิมหรือแย่กว่าเดิมได้
  • ต้องหมั่นออกกำลังกายเสมอ ให้กล้ามเนื้อบริเวณทางเดินอากาศหายใจส่วนบนตึงตัวและกระชับ เนื่องจากหลังผ่าตัด เมื่ออายุผู้ป่วยมากขึ้น เนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อบริเวณทางเดินอากาศหายใจส่วนบนจะหย่อนยานตามอายุ ทำให้ทางเดินอากาศหายใจส่วนบนกลับมาแคบใหม่ การออกกำลังกายแบบแอโรบิก อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้การหย่อนยานดังกล่าวช้าลง
  • ในผู้ป่วยบางราย อาจต้องมาผ่าตัดซ้ำเพื่อแก้ไขทางเดินอากาศอากาศหายใจที่แคบส่วนอื่นๆ หรือใช้เครื่อง CPAP หรือเครื่องมือทันตกรรม ร่วมด้วยหลังผ่าตัด ขึ้นอยู่กับชนิดของการผ่าตัด และจุดอุดกั้นทางเดินอากาศหายใจ และความรุนแรงของโรค

นอกจากนี้ในวันที่ตรวจการนอนหลับ ผู้รับการตรวจควรหลีกเลี่ยงสิ่งต่อไปนี้

 • การดื่ม กาแฟ ชา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์เป็นส่วนผสม
 • การออกกำลังกายอย่างหนักหลังเที่ยง
 • ไม่ควรใส่น้ำมัน หรือครีมแต่งผม
 • ควรจะนอนในท่าที่สบายและเคยชินที่สุด
 • กรณีที่ใช้ยารักษาโรคประจำตัวเป็นมานาน เช่น ยาลดความดันโลหิต ยารักษาเบาหวาน หรือ ยา นอนหลับ อาจไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนตรวจ
 • อย่างไรก็ดีควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่และแพทย์ทราบด้วย หลังจากตรวจเสร็จ ในช่วงเช้า ผู้รับการตรวจ สามารถตื่นนอนตามเวลาปกติ โดยกรณีที่ตรวจ ในระดับ 2 อาจนัดแนะเวลากับเจ้าหน้าที่ให้มาถึง สถานที่รับการตรวจตามสะดวก โดยเจ้าหน้าที่จะทำการแกะอุปกรณ์ต่างๆออก และนำกลับไป วิเคราะห์ผลและตรวจสอบโดยแพทย์เฉพาะทางด้านการนอนหลับต่อไป

ข้อดีของการตรวจการนอนหลับ ระดับการนอน และการรักษานอนกรนที่ VitalSleep

 • สามารถตรวจการนอนหลับ Sleep Test ได้ที่บ้านเลย เพื่อให้ผลออกมาไม่คลาดเคลื่อนที่สุด
 • เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการแปรผลตรวจที่วัดได้

ตรวจนอนกรน รักษานอนกรน ครบ จบที่ VitalSleep

การตรวจการนอนหลับ ระดับการนอน และการรักษานอนกรน เหมาะกับใคร  

เหมาะกับผู้ที่ต้องการทราบว่าตัวเองมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมกับการนอนกรน อันตรายมากน้อยแค่ไหน และผู้ที่มีอาการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับทั้งรุนแรงและไม่รุนแรง ที่ต้องการจะตรวจและรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คลินิกของเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้รับการศึกษาและรับรองจากสถาบันนานาชาติ เรามีใบรับรองแพทย์เฉพาะทาง เกี่ยวกับกล้ามเนื้อทางใบหน้าที่ผิดปกติ เช่นช่องปากและลิ้น เป็นต้น

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

VitalSleep Clinic มีเทคโนโลยีในการรักษามากมาย ทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด นอกจากนี้ยังมีการบำบัดฟื้นฟูกล้ามเนื้อใบหน้าและทางเดินหายใจ Myofunction Theraphy และจำหน่ายอุปกรณ์ลดการกัดฟันและข้อต่อขากรรไกรอักเสบ เช่น Myosa®

เสียงตอบรับ

ใครๆก็ไว้ใจให้ VitalSleep Clinic ดูแลรักษาอาการนอนกรน,ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ,นอนกัดฟัน,ข้อต่อขากรรไกรอักเสบ

ติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่

VitalSleep Clinic ตั้งอยู่ที่ตึกพญาไทพลาซ่า ชั้น 33 ใกล้ BTS เดินทางง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวกในการเดินทาง

เรามีคลินิกที่มีเจ้าหน้าที่พร้อมบริการและต้อนรับทุกคนอย่างเป็นมิตร เราใส่ใจในการบริการและจริงใจต่อทุกคน

Scroll to Top