การตรวจการนอนหลับ ระดับการนอนกรน และการรักษานอนกรน

ตรวจการนอนหลับระดับการนอนกรน

การตรวจการนอนหลับ ระดับการนอนกรน และการรักษานอนกรน

การตรวจการนอนหลับ ระดับการนอนกรน และการรักษานอนกรน 

เป็นการตรวจนอนกรนเพื่อแยกระหว่าง 

 • กรนธรรมดา : ผู้ป่วยมักไม่เดือดร้อน แต่คนรอบข้างเดือดร้อนจากกรนเสียงดัง หรือผู้ป่วยอาจเดือดร้อน ในการเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่น ควรตรวจนอนกรนกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
 • กรนอันตราย : ผู้ป่วย และคนรอบข้างเดือดร้อน แถมกรนเสียงดัง ต้องรีบตรวจนอนกรนโดยทันที ถ้าไม่ได้รับการรักษา ผู้ป่วยอาจมีอาการง่วงมากผิดปกติในเวลากลางวัน ทำให้เรียน หรือทำงานได้ไม่เต็มที่ ถ้าต้องขับรถ อาจเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนได้ นอกจากนั้นจะมีอัตราเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคอื่นๆ ได้ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคความดันโลหิตในปอดสูง โรคหลอดเลือดในสมอง และอาจมีอายุสั้น อยู่ได้ไม่นาน โดยเฉพาะถ้าดัชนีหยุดหายใจและหายใจแผ่วเบา ต่อชั่วโมง  20 
ดัชนีหยุดหายใจ และ หายใจแผ่วเบา  ต่อชั่วโมง  ระดับออกซิเจนในเลือด ที่ต่ำที่สุดขณะนอนหลับ 
น้อย  5 – 14  86 – 90 
ปานกลาง  15 – 29  70 – 85 
รุนแรง   30  < 69 

การรักษานอนกรนมี ทางเลือก คือ

1. วิธีไม่ผ่าตัด

ทดลองใช้ เครื่องเป่าลมในทางเดินหายใจส่วนบน (CPAP)

 • หลังตรวจนอนกรนเป็นการแก้ปัญหานอนกรนปกติเวลานอน เพดานอ่อน และลิ้นไก่ที่ยาว และโคนลิ้นที่โต จะตกลงมาบังทางเดินหายใจส่วนบน ทำให้ทางเดินหายใจส่วนบนตีบแคบ ลมที่เป่าเข้าไป จะผ่านทางเดินอากาศหายใจให้กว้างออก ทำให้ไม่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจ ผู้ป่วยไม่กรนเสียงดัง และไม่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
 • ควรทดลองใช้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ฟรี) ถ้าใช้แล้วดีขึ้น คิดว่าใช้ได้ แนะนำให้ซื้อใช้ แต่ต้องใช้ทุกคืน คืนใดไม่ใช้ ก็จะมีอาการกรนและหรือ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับอีก ซึ่งปัจจุบันตัวเครื่องมีขนาดเล็ก สามารถพกพาไปที่ไหนๆได้ค่อนข้างสะดวก การใช้เครื่องเป่าลมจะเหมือนการใส่แว่นตาใหม่ๆ คืออาจรู้สึกอึดอัดบ้างในช่วงแรก ต้องใส่ๆ ถอดๆ เมื่อชิน ก็จะใส่ได้เอง โดยสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อขอลอง
 • เครื่อง Manual จะตั้งระดับความดันไว้กี่เซนติเมตรน้ำ ขึ้นกับผลของการปรับความดันขณะลองใช้เครื่องขณะตรวจการนอนหลับ Sleep Test (CPAP titration)
 • เครื่อง Auto สามารถปรับความดันลมที่เป่าออกมาได้อัตโนมัติ ถ้าทางเดินอากาศหายใจตีบแคบมาก เครื่องจะปรับโดยใช้ความดันสูงเป่า ถ้าทางเดินอากาศหายใจตีบแคบน้อย เครื่องจะปรับโดยใช้ความดันน้อย

 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ลองใช้เครื่องขณะตรวจการนอนหลับ Sleep Test (No CPAP titration)

 • ควรขอลองเครื่อง Humidifier (เครื่องปรับอากาศให้อุ่น และชื้นขึ้น) ร่วมด้วยเสมอ เพราะการที่ลมเป่าจมูกเรื่อยๆ ถ้าเป็นลมที่แห้งและเย็น จะทำให้เยื่อบุจมูกบวม เกิดอาการคัดจมูกได้ง่าย ซึ่งจะทำให้เครื่องเป่าลมที่เป็น Auto ต้องเพิ่มความดันมากขึ้น
 • ในการเอาชนะโพรงจมูกที่ตีบแคบ อาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอึดอัดมากขึ้นได้ หรือถ้าเป็นเครื่อง Manual ระดับความดันที่ตั้งไว้ อาจจะไม่พอในการเอาชนะโพรงจมูกที่ตีบแคบเพิ่มขึ้นมา ทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาได้ผลต่ำกว่าปกติ
 • เมื่อเปรียบเทียบกับขณะที่ยังไม่มีเยื่อบุจมูกที่บวม เครื่อง Humidifier นี้ จะทำให้อากาศอุ่นและชื้นขึ้น คล้ายมีเครื่องอบซาวน่าอยู่ที่จมูก ทำให้ผู้ที่สวมใส่สบายขึ้น- ลดน้ำหนัก ถ้าน้ำหนักเกิน โดยควรลด ให้น้ำหนักอยู่ในระดับที่แพทย์แนะนำ

ในกรณีลองใช้เครื่องเป่าลมแล้วดีขึ้น

 • แต่ไม่อยากใช้
 • ใช้แล้วอึดอัด
 • นอนลำบาก

แนะนำให้ปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อทำเครื่องมือทันตกรรม (Oral appliance) ปกติเวลานอนหงาย ขากรรไกรล่างและลิ้นจะตกตามแรงโน้มถ่วงของโลก ทำให้ทางเดินอากาศหายใจส่วนบนตีบแคบกรนเสียงดัง การใส่เครื่องมือทันตกรรม จะช่วยยึดขากรรไกรบน และล่างเข้าด้วยกัน และเลื่อนขากรรไกรล่างมาทางด้านหน้า และป้องกันไม่ให้ลิ้นและขากรรไกรตกลงตามแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งจะทำให้ทางเดินอากาศหายใจส่วนบนกว้างขึ้น

2. วิธีผ่าตัด
 • ควรพิจารณาวิธีนี้ถ้าผู้ป่วยได้ลอง CPAP และตรวจนอนกรน ได้คุยกับทันตแพทย์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือทันตกรรมนอนกรนแล้ว ไม่ต้องการใช้ทั้ง CPAP และเครื่องมือทันตกรรมนอนกรน
 • การผ่าตัดไม่ได้รักษา หรือภาวะหยุดหายใจหายขาด หลังผ่าตัด อาการนอนกรนและหรือตรวจการนอนหลับ Sleep Test ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อาจยังเหลืออยู่ หรือ มีโอกาสกลับมาใหม่ได้ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สิ่งสำคัญ คือ
  • ต้องควบคุมน้ำหนักตัวให้ดี อย่าให้เพิ่ม เนื่องจากการผ่าตัดเป็นการขยายทางเดินอากาศหายใจที่แคบให้กว้างขึ้น ถ้าน้ำหนักเพิ่มหลังผ่าตัด ไขมันจะไปสะสมอยู่รอบผนังช่องคอ ทำให้กลับมาแคบใหม่และกรนเสียงดังได้ ซึ่งจะทำให้อาการนอนกรนหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ กลับมาเหมือนเดิมหรือแย่กว่าเดิมได้
  • ต้องหมั่นออกกำลังกายเสมอ ให้กล้ามเนื้อบริเวณทางเดินอากาศหายใจส่วนบนตึงตัวและกระชับ เนื่องจากหลังผ่าตัด เมื่ออายุผู้ป่วยมากขึ้น เนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อบริเวณทางเดินอากาศหายใจส่วนบนจะหย่อนยานตามอายุ ทำให้ทางเดินอากาศหายใจส่วนบนกลับมาแคบใหม่ การออกกำลังกายแบบแอโรบิก อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้การหย่อนยานดังกล่าวช้าลง
  • ในผู้ป่วยบางราย อาจต้องมาผ่าตัดซ้ำเพื่อแก้ไขทางเดินอากาศอากาศหายใจที่แคบส่วนอื่นๆ หรือใช้เครื่อง CPAP หรือเครื่องมือทันตกรรม ร่วมด้วยหลังผ่าตัด ขึ้นอยู่กับชนิดของการผ่าตัด และจุดอุดกั้นทางเดินอากาศหายใจ และความรุนแรงของโรค

 

นอกจากนี้ในวันที่ตรวจการนอนหลับ ผู้รับการตรวจควรหลีกเลี่ยงสิ่งต่อไปนี้

 • การดื่ม กาแฟ ชา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์เป็นส่วนผสม
 • การออกกำลังกายอย่างหนักหลังเที่ยง
 • ไม่ควรใส่น้ำมัน หรือครีมแต่งผม
 • ควรจะนอนในท่าที่สบายและเคยชินที่สุด
 • กรณีที่ใช้ยารักษาโรคประจำตัวเป็นมานาน เช่น ยาลดความดันโลหิต ยารักษาเบาหวาน หรือ ยา นอนหลับ อาจไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนตรวจ
 • อย่างไรก็ดีควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่และแพทย์ทราบด้วย หลังจากตรวจเสร็จ ในช่วงเช้า ผู้รับการตรวจ สามารถตื่นนอนตามเวลาปกติ โดยกรณีที่ตรวจ ในระดับ 2 อาจนัดแนะเวลากับเจ้าหน้าที่ให้มาถึง สถานที่รับการตรวจตามสะดวก โดยเจ้าหน้าที่จะทำการแกะอุปกรณ์ต่างๆออก และนำกลับไป วิเคราะห์ผลและตรวจสอบโดยแพทย์เฉพาะทางด้านการนอนหลับต่อไป

ข้อดีของการตรวจการนอนหลับ ระดับการนอน และการรักษานอนกรนที่ VitalSleep

สามารถตรวจการนอนหลับ Sleep Test ได้ที่บ้านเลย เพื่อให้ผลออกมาไม่คลาดเคลื่อนที่สุด

เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการแปรผลตรวจที่วัดได้

ตรวจนอนกรน รักษานอนกรน ครบ จบที่ VitalSleep

การตรวจการนอนหลับ ระดับการนอน และการรักษานอนกรน เหมาะกับใคร  

เหมาะกับผู้ที่ต้องการทราบว่าตัวเองมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมกับการนอนกรน อันตรายมากน้อยแค่ไหน  และผู้ที่มีอาการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับทั้งรุนแรงและไม่รุนแรง ที่ต้องการจะตรวจและรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทำไมต้องรักษานอนกัดฟันและข้อต่อขากรรไกรอักเสบ
ที่ VitalSleep Clinic

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คลินิกของเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้รับการศึกษาและรับรองจากสถาบันนานาชาติ เรามีใบรับรองแพทย์เฉพาะทาง เกี่ยวกับกล้ามเนื้อทางใบหน้าที่ผิดปกติ เช่นช่องปากและลิ้น เป็นต้น

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

VitalSleep Clinic มีเทคโนโลยีในการรักษามากมาย ทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด นอกจากนี้ยังมีการบำบัดฟื้นฟูกล้ามเนื้อใบหน้าและระบบทางเดินหายใจ Myofunction Theraphy และจำหน่ายอุปกรณ์แก้กรนหรืออุปกรณ์อีกหลากหลาย เช่น เครื่องเป่าความดันลม Cpap , หมอนลดกรน , Snore circle ชิป อีกด้วย

 

ความหลากหลายของการรักษา

เสียงตอบรับ

ใครๆก็ไว้ใจให้ VitalSleep Clinic ดูแลรักษาอาการนอนกรน,ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ,นอนกัดฟัน,ข้อต่อขากรรไกรอักเสบ

คุณเจมส์
ดีเลยครับ แฮปปี้เลย แฟนก็แฮปปี้ เพราะว่าหลับสบายเต็มอิ่ม ถ้าใครนอนกรน แนะนำให้มาปรึกษาที่ VitalSleep ดีกว่าครับ
ฟรีแลนซ์
คุณวี
ที่ VitalSleep Clinic มีโปรแกรมหลายโปรแกรมเลยครับ ทั้งผ่าตัดและไม่ผ่าตัด แล้วที่นี่ยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยครับ
CEO บริษัทนำเข้าส่งออก
ติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่

VitalSleep Clinic ตั้งอยู่ที่ตึกพญาไทพลาซ่า ชั้น 33 ใกล้ BTS เดินทางง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวกในการเดินทาง

เรามีคลินิกที่มีเจ้าหน้าที่พร้อมบริการและต้อนรับทุกคนอย่างเป็นมิตร เราใส่ใจในการบริการและจริงใจต่อทุกคน

การรักษาแบบไม่ผ่าตัด โดยวิธีอื่น

null

การเปิดทางเดินหายใจ โดยไม่ผ่าตัด

การเปิดทางเดินหายใจ โดยไม่ผ่าตัด

null

เครื่องมือทันตกรรม แก้นอนกรน

เครื่องมือทันตกรรม แก้นอนกรน

null

การใช้เครื่องเป่าลมในทางเดินหายใจส่วนบน (CPAP)

การใช้เครื่องเป่าลมในทางเดินหายใจส่วนบน (CPAP)

null

การฝังพิลลาร์ในเพดานอ่อน

การฝังพิลลาร์ในเพดานอ่อน

null

การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้บริเวณโคนลิ้น

การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้บริเวณโคนลิ้น

null

การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้ในการรักษาเยื่อบุจมูกบวม

การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้ในการรักษาเยื่อบุจมูกบวม

null

Myofuctional Therapy

การรักษาแบบผ่าตัด โดยวิธีอื่น

null

การผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างมาทางด้านหน้า

การผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างมาทางด้านหน้า

null

การผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อน และลิ้นไก่ โดยใช้เลเซอร์

การผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อน และลิ้นไก่ โดยใช้เลเซอร์

null

การผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคด

การผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคด