sleep-test

แนะนำตรวจการนอนหลับ Sleep Test (Sleeping Test) อย่างละเอียด

Vital Sleep Clinic เป็นศูนย์ทดสอบการนอนหลับ (Sleep lab) ซึ่งมีการอ่านผลตรวจโดยแพทย์เฉพาะทาง American Board of Dental Sleep Medicine

หัวข้อ

Sleep Test คืออะไร

การทดสอบการนอนหลับ หรือ Sleep test (Sleep apnea test) เป็นการตรวจสำคัญที่ใช้วิเคราะห์การทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายระหว่างการนอนหลับ นอกจากจะสามารถใช้วิเคราะห์การทำงานของระบบภายในร่างกายได้แล้ว การตรวจคุณภาพการนอนหลับ ก็สามารถประเมินผลเพิ่มเติมได้ ดังต่อไปนี้

ความรุนแรงของการหยุดหายใจขณะหลับท่านอนที่ทำให้เกิดการหยุดหายใจขณะหลับความดังของเสียงกรน
ระดับออกซิเจนในแต่ละท่านอนระดับออกซิเจนในเลือดขณะหลับระดับการนอน (Sleep Stage)
การทำงานของคลื่นสมอง หัวใจ และกล้ามเนื้อระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบหายใจ

ปัจจุบัน การทำ Sleeping Test ถือว่าเป็นการตรวจมาตรฐานสากล (Gold standard) สำหรับการวินิจฉัย โรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น (Obstructive sleep apnea; OSA) รวมถึงการกระตุกของกล้ามเนื้อต่าง ๆ และพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับ เป็นต้น

| Sleep Test ตรวจการนอนหลับ จับการนอนกรน ที่ได้ผลลัพธ์สุดแม่นยำ

อ่านเพิ่มเติม:

นอนกรน เสี่ยงต่อ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อาจทำให้เสียชีวิตได้

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

โรคหยุดหายใจขณะหลับที่มาร่วมกับอาการนอนกรนเป็นโรคที่อันตราย และควรได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้อาจให้คนใกล้ชิดที่นอนด้วยช่วยกันสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

อ่านต่อ

ตรวจการนอนหลับ-sleep-test

“การทดสอบการนอนหลับ” มีหลายชื่อเรียกด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น

 • Sleep test หรือ Sleeping test
 • Sleep apnea test
 • Home sleep apnea test หรือ Home sleep test
 • Obstructive sleep apnea test หรือ OSA
 • Sleep study
 • Sleep laboratory หรือ Sleep lab
 • Polysomnography sleep apnea
 • Test Sleep

ใครควรตรวจการนอนหลับบ้าง?

ข้อบ่งชี้ที่สำคัญของการตรวจ Sleeping test หรือ การทดสอบการนอนหลับ ได้แก่

✅ผู้มีปัญหานอนกรนดังผิดปกติ

✅ผู้มีอาการง่วงนอนกลางวันมากผิดปกติ ทั้ง ๆ ที่ได้นอนอย่างเพียงพอแล้ว

✅ผู้มีอาการหายใจลำบาก

✅ผู้มีอาการหยุดหายใจขณะหลับ

✅ผู้มีพฤติกรรมการนอน ผิดปกติอื่น ๆ เช่น นอนกัดฟัน, นอนละเมอ, นอนฝันร้าย, นอนแขนขากระตุก, สะดุ้งตื่นเป็นประจำ

โดยผู้รับการตรวจควรพบแพทย์เฉพาะทางด้านโรคการนอนหลับโดยตรง, ศูนย์ตรวจสุขภาพการนอนหลับ หรือแพทย์สาขาที่เกี่ยวข้องเช่น หู คอ จมูก, อายุรแพทย์, หรือกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้ เพื่อสอบถามประวัติ และตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนและหลังการตรวจ เพื่อพิจารณาทางเลือกในการทดสอบการนอน และหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับอาการนอนกรนของแต่ละบุคคล

ประโยชน์ของการตรวจการนอนหลับ

ช่วยตรวจการนอนกรน ทดสอบการนอนหลับ โดยเป็นการตรวจที่เป็นมาตรฐาน (Standard investigation) ที่ใช้ในการวินิจฉัยและประเมินระดับความรุนแรงของโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น (Obstructive sleep apnea; OSA)

การทำ “สลีป เทส” สามารถช่วยวางแผนและตัดสินใจได้ว่า คนไข้ควรเลือกรับการรักษานอนกรนแบบใด เช่น อาจใช้ในการตั้งค่าความดันลม (Pressure titration) กรณีที่รักษาโรคนอนกรนด้วยเครื่องเป่าความดันลมบวกเพื่อขยายช่องทางเดินหายใจ (Continuous Positive Airway Pressure; CPAP) หรือแม้แต่ การปรับระดับของเครื่องมือในช่องปาก (Oral Appliance)

นอกจากนี้ ยังใช้พิจารณาเลือกวิธีการผ่าตัดทางเดินหายใจและใช้ติดตามผลการรักษา ตลอดจนช่วยในการวินิจฉัยโรคความผิดปกติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการนอนได้อีกด้วย

| ตรวจคุณภาพการนอนหลับ Sleeping Test เพื่อช่วยวางแผนการรักษานอนกรน

ขั้นตอนการทำ Sleep Test กับทาง Vital Sleep Clinic

 1. จองคิวทดสอบการนอนหลับกับทางคลินิก
 2. คนไข้แจ้งเวลานอนปกติกับทางเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์
 3. เจ้าหน้าที่ทำการติดเครื่องมือให้ที่บ้าน โดยที่คนไข้ยังไม่จำเป็นต้องเข้านอนในขณะนั้น
 4. แจ้งเวลาที่ตื่นกับเจ้าหน้าที่คร่าวๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปถอดอุปกรณ์
 5. รอวิเคราะห์ผลตรวจประมาณ 3 วัน
 6. แจ้งวันที่คนไข้สะดวกเข้ามาฟังผลเพื่อรักษาในขั้นตอนต่อไป

ข้อควรรู้เพิ่มเติม

⭐ ในปัจจุบันโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่เช่น โรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มักมีห้องตรวจสุขภาพการนอนมาตรฐานระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์ที่มีอยู่ เช่น ข้าราชการ, สิทธิประกันสังคม, หรือสิทธิ์ประกันสุขภาพที่มีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด โดยผู้รับการตรวจควรสอบถามรายละเอียดและขั้นตอนหรือเอกสารที่จำเป็นก่อนการนัดตรวจ

⭐ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ค่าใช้จ่ายในการตรวจการนอนหลับ หรือ Sleep test ราคา ของโรงพยาบาลรัฐ จะมีอยู่ที่ประมาณ 7,000 – 9,000 บาท โดยในกรณีที่การตรวจในโรงพยาบาลรัฐอาจต้องรอคิวตรวจนานมาก และอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต

⭐ ผู้รับการตรวจอาจปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เช่น ศูนย์ตรวจสุขภาพการนอนหลับ เพื่อพิจารณาทางเลือกในการตรวจการนอนหลับทดแทนตามความเหมาะสม เช่น อาจติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดวันและเวลาตรวจในสถานที่พักส่วนตัวตามความสะดวกเอง ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นการตรวจที่ได้ผลใกล้เคียงกับการตรวจในโรงพยาบาลมาก แต่มีความสะดวกสบาย และประหยัดมากกว่า หรืออาจพิจารณาเลือกตรวจสุขภาพการนอนหลับในสถานพยาบาลเอกชนที่แปลผลด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ จึงจะได้ผลที่น่าเชื่อถือมากพอ

⭐ อย่างไรก็ตาม ในการตรวจคุณภาพการนอนหลับ หรือ Sleep test ราคา ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะสูงกว่าโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งผู้รับการตรวจควรศึกษาเรื่องสิทธิ์การรักษา เช่น การเบิกสินไหมประกันชีวิตที่ตนมีอยู่ด้วย ทั้งนี้ผู้รับการตรวจควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตนเอง เพื่อที่จะได้ข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญอย่างแท้จริงสำหรับวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคได้อย่างคุ้มค่า ในระยะยาวต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม: Promotion Sleep Test ราคา

สรุป

หากใครที่มีอาการนอนกรน และสงสัยว่าอาจมีโรคหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วย สามารถเริ่มตรวจคุณภาพการนอนหลับ (Sleep Test) เป็นขั้นตอนแรก เพื่อประเมินเบื้องต้นก่อนเข้ารับการรักษานอนกรน ซึ่งจะทำให้รักษานอนกรนได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ควรทดสอบการนอนกับคลินิกหรือโรงพยาบาลที่เชื่อถือได้ หลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการตรวจ

Scroll to Top