การนอนกรน

การนอนกรน

การนอนกรน ภัยร้ายที่อย่ามองข้าม เพราะอาจเป็นสาเหตุนำไปสู่ภัยร้ายต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะ การหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายและมีความเสี่ยงต่อชีวิตเป็นอย่างมาก โดย การนอนกรน นั้น สามารถเกิดได้กับทุกวัย ทั้ง การนอนกรนในเด็ก และ การนอนกรนในผู้ใหญ่

สำหรับการรักษาการนอนกรนนั้น มีวิธีการรักษาหลากหลายวิธีด้วยกัน ทั้ง วิธีการรักษาการนอนกรนแบบไม่ผ่าตัด และ วิธีการรักษาการนอนกรนแบบผ่าตัด ซึ่งก่อนการทำการรักษานั้น ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำการประเมินอาการเบื้องต้น โดยทำการตรวจการนอนหลับ  (Sleep Test) หรือ Watch Pat โดยหลังจากทำการทดสอบต่าง ๆ เสร็จแล้ว แพทย์จะทำการการแปลผลการตรวจการนอนหลับ
เพื่อประเมินและแนะนำแนวทางการรักษาต่อไป

รักษานอนกรน ด้วยครอบฟันยาง

ครอบฟันยาง รักษานอนกรน

รักษานอนกรนแนวใหม่

แก้กรน ด้วยเครื่องมือทันตกรรม