การรักษานอนกรน

โรคนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ

นอนกรน หยุดหายใจ กรนเสียงดัง อาจนำไปสู่ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

“หยุดหายใจขณะหลับ” หรือ โรคหยุดหายใจขณะหลับ เป็นอาการที่อาจเกิดได้กับผู้ที่มีอาการกรน กรนเสียงดัง กรนหยุดหายใจ ซึ่งเป็นภัยร้ายที่อาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ ดังนั้น ผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ควรได้รับการรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับ รักษาการนอนกรน กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea : OSA)

นอกจากเกิดการกรนหรือโรคกรนแล้ว ยังพบว่า ในขณะที่หลับนั้น ระหว่างการกรน อาจมีอาการหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วย เนื่องจาก เมื่อเนื้อเยื่อคอหรือลิ้นหย่อนลงไปปิดทางเดินหายใจส่วนต้น ร่างกายจะพยายามหายใจเข้ามากขึ้นเพื่อให้อากาศผ่านเข้าทางเดินหายใจที่ตีบลง ยิ่งทำให้ทางเดินหายใจแคบขึ้นจนกระทั่งปิดสนิท คล้ายกับการดูดชิ้นของอาหารด้วยหลอด ชิ้นของอาหารจะติดที่ปลายหลอด ทำให้ไม่สามารถผ่านไปได้ อาหารในที่นี้เปรียบเสมือนอากาศนั่นเอง เมื่ออากาศไม่สามารถผ่านทางเดินอากาศที่ปิดสนิท ร่างกายจึงไม่สามารถนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้ และเมื่อสมองขาดออกซิเจน จะทำให้ผู้ป่วยตื่นขึ้นในรูปแบบการหายใจแรงหรือไอแรง เพื่อปรับตำแหน่งของลิ้นใหม่

ในวงรอบของการนอนแต่ละครั้ง อาจมีการกรนและอาการหยุดหายใจขณะหลับเกิดขึ้นหลายครั้ง เป็นผลทำให้ผู้ป่วยนอนหลับไม่เพียงพอและสมองได้รับออกซิเจนไม่เต็มที่ จึงอาจทำให้รู้สึกอ่อนเพลียตลอดวัน ส่งผลเสียอื่น ๆ มากมายตามมา

วิธีในการการรักษานอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ

กรนหยุดหายใจ หยุดหายใจขณะหลับ วิธีรักษา

สำหรับวิธีรักษาการกรน โรคกรน เพื่อการรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับนั้น มีทั้งวิธีการรักษาแบบไม่ผ่าตัด และแบบผ่าตัด ขึ้นกับความเหมาะสมและความรุนแรงของอาการในผู้ป่วยแต่ละราย โดยผู้ป่วยสามารถทำการ ทดสอบการนอนหลับ (Sleep Test) ก่อนได้ เพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยและประเมินผล พร้อมแนะนำแนวทางการรักษาต่อไป

การรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับ การรักษาการนอนกรน โดยวิธีไม่ผ่าตัด

การรักษาการนอนกรน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ แบบไม่ต้องผ่าตัด มีด้วยกันหลากหลายวิธี ดังนี้

  1. การเปิดทางเดินหายใจโดยไม่ผ่าตัด
  2. เครื่องมือทันตกรรมนอนกรน (Anti-snoring Appliance)
  3. การใช้เครื่องเป่าลมในทางเดินหายใจส่วนบน (CPAP)
  4. การฝังพิลลาร์ (Pillar) ในเพดานอ่อน
  5. การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้บริเวณโคนลิ้น (Radiofrequency at Base of Tongue : RF BOT)
  6. การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้ในการรักษาเยื่อบุจมูกบวม (Radiofrequency (RF) for inferior turbinate reduction)

การรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับ การรักษาการนอนกรน โดยวิธีการผ่าตัด

การผ่าตัดรักษาการนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ มีด้วยกันหลากหลายวิธี ดังนี้

  1. การผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างมาทางด้านหน้า (MMA : Maxillomandibular advancement)
  2. การผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อน และลิ้นไก่ โดยใช้เลเซอร์ (Uvulopalatopharyngoplastry : UPPP)
  3. การผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคด

การรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับ การรักษาการนอนกรน โดยการทำ Myofuction Therapy

เป็นการฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อใบหน้าและกล้ามเนื้อทางเดินหายใจ เพื่อทำให้กล้ามเนื้อใบหน้าและกล้ามเนื้อทางเดินหายใจแข็งแรง  เหมาะทั้งสำหรับผู้ที่มีอาการกรนเสียงดัง หรีือผู้ที่ผ่าตัดขากรรไกร (ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด)

รักษาการนอนกรน กรนเสียงดัง โรคหยุดหายใจขณะหลับ ที่ VitalSleep Clinic