การรักษานอนกรนโดยการผ่าตัด

ผ่าตัดนอนกรน รักษาอาการนอนกรน ตามแต่ละอาการของคนไข้

ผ่าตัดแก้นอนกรน อีกทางเลือกของการรักษาการนอนกรนแบบเห็นผล

รักษาโรคนอนกรน แก้ปัญหานอนกรน ด้วยวิธีรักษาผ่าตัดแก้นอนกรน ขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละเคส โดยมีวิธีดังนี้

การผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างมาทางด้านหน้า

ผ่าตัดนอนกรน โดยการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างมาทางด้านหน้า (MMA : Maxillomandibular advancement) นี้ เป็นการผ่าตัดรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่ได้ผลดีที่สุด จากงานวิจัยพบว่าความสำเร็จของวิธีนี้สูงเกิน 90 เปอร์เซ็นต์

การผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อน และลิ้นไก่ โดยใช้เลเซอร์

เป็นการผ่าตัดที่มักทำในผู้ป่วยที่มีอาการนอนกรนหรือหยุดหายใจขณะหลับชนิดรุนแรงน้อยถึงปานกลาง โดยเป็นการผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อที่หย่อนยานบริเวณลิ้นไก่และเพดานอ่อนออก ซึ่งจะทำให้ทางเดินหายใจบริเวณคอหอยกว้างขึ้น

การผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคด

การที่มีผนังกั้นช่องจมูกคด (Deviated nasal septum) อาจเกิดจากภาวะผิดปกติที่มีมาแต่กำเนิดหรือเกิดจากอุบัติเหตุทำให้มีอาการคัดจมูกข้างใดข้างหนึ่ง มากกว่าอีกข้างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการปวดในโพรงจมูก, ไซนัสอักเสบเรื้อรัง,โรคริดสีดวงจมูก

Scroll to Top