6 วิธีแก้นอนกรน รักษานอนกรนโดยไม่ผ่าตัด

รักษานอนกรนโดยไม่ผ่าตัด

การรักษานอนกรนโดยไม่ผ่าตัด

แก้ปัญหานอนกรน โรคนอนกรน ตามความเหมาะสมของแต่ละเคส

แก้นอนกรน รักษานอนกรน โดยวิธีไม่ผ่าตัด ด้วยวิธีต่าง ๆ

รักษาโรคนอนกรน แก้ปัญหานอนกรน ด้วยวิธีรักษานอนกรนแบบไม่ผ่าตัด เป็นการรักษาโรคนอนกรน หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งแพทย์จะแนะนำวิธีการรักษาการกรนแบบไม่ผ่าตัดก่อน ถ้าไม่สามารถรักษาโรคนอนกรนได้ หรือมีปัญหาที่ต้องแก้นอนกรนโดยการผ่าตัด เช่น มีโครงหน้าสั้น หรือเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน จึงต้องทำการผ่าตัดรักษาการกรนด้วยการขยายทางเดินหายใจให้กว้างขึ้น ทั้งนี้ต้องพิจารณาหลายปัจจัย ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนอนกรน หรือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ที่ทำให้ผู้ป่วยต้องรักษานอนกรนแบบผ่าตัดได้ การแก้โรคนอนกรนแบบไม่ผ่าตัดด้วยการใช้เครื่องมือทันตกรรมแก้นอนกรน ในปัจจุบันสามารถรักษาได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งผู้ป่วยส่วนมากที่มีโรคนอนกรน มักจะเลือกวิธีรักษาการกรนด้วยการไม่ผ่าตัด เพราะไม่ต้องผ่าตัดให้เจ็บตัว และไม่ต้องเสียเวลาในการพักฟื้นอีกด้วย ก่อนอื่นผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจการนอนหลับ (Sleep test) ก่อนที่จะระบุวิธีการรักษาการกรนได้ เพราะขึ้นกับความเหมาะสมของอาการนอนกรน ทั้งระดับความรุนแรงอาการนอนกรน และสาเหตุของโรคนอนกรนในแต่ละเคส โดยมีวิธีรักษาโรคนอนกรนโดยไม่ผ่าตัด ดังนี้

Image

การเปิดทางเดินหายใจโดยไม่ผ่าตัด

หลังจากผู้ป่วยรับการตรวจรักษานอนกรนโดยแพทย์แล้ว แพทย์จะให้ผู้ป่วยรับการตรวจการนอนหลับ (Sleep test) เพื่อแยกว่าเป็น นอนกรนแบบธรรมดา หรือนอนกรนแบบอันตราย และถ้าเป็นโรคนอนกรนแบบอันตราย การตรวจการนอนหลับ (Sleep test) จะบอกถึงระดับความรุนแรงของอาการนอนกรนแบบอันตราย ได้ว่ารุนแรงมากหรือน้อยเพียงใด

Image

เครื่องมือทันตกรรมแก้นอนกรน

แก้ปัญหานอนกรน ด้วยฟันยางแก้นอนกรน ครอบฟันแก้นอนกรน จัดเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่นอนกรนหรือ ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับที่ดีอีกวิธีหนึ่ง สามารถใช้โดยง่ายด้วยการให้ผู้ป่วยสวมเครื่องมือในปากขณะนอนหลับ

Image

การใช้เครื่องเป่าลมในทางเดินหายใจส่วนบน (CPAP)

การเป่าความดันลมผ่านทางจมูกหรือปาก ผ่านบริเวณลำคอและโคนลิ้น ซึ่งเป็นส่วนทางเดินหายใจส่วนต้น เพื่อให้เปิดขยายตัวตลอดเวลาโดยไม่ให้มีการอุดตันขณะที่นอนหลับ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ใช้เครื่องสามารถหายใจรับอากาศอย่างพอเพียงและนอนหลับราบรื่นตลอดทั้งคืน

Image

การฝังพิลลาร์ในเพดานอ่อน

แก้ไขนอนกรนด้วยการการฝังพิลลาร์ (Pillar) เข้าไปในเพดานอ่อน เป็นการรักษาที่นิยมทำในการรักษา อาการนอนกรน (Snoring) และ/หรือ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive sleep apnea) ที่เป็นไม่มากอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง หรือไม่ใช่อาการนอนกรนแบบอันตราย โดยสอดแท่งเล็ก ๆ 3 แท่ง ซึ่งทำมาจากโพลิเอสเตอร์อันอ่อนนุ่ม ช่วยแก้นอนกรน

Image

การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้บริเวณโคนลิ้น

การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้บริเวณโคนลิ้นเป็นการผ่าตัดเล็กที่นิยมทำมาก เพื่อรักษานอนกรน และ/ หรือ มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ การรักษาวิธีนี้ทำโดยแพทย์จะใส่เครื่องมือที่เป็นเข็มชนิดพิเศษแทงเข้าไปในเนื้อเยื่อบริเวณโคนลิ้น เพื่อส่งคลื่นความถี่วิทยุ

Image

การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้ในการรักษาเยื่อบุจมูกบวม

การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการรักษาเยื่อบุจมูกบวมหรืออักเสบ เพื่อแก้ปัญหานอนกรน เป็นการรักษาที่นิยมทำเพื่อลดอาการคัดจมูก น้ำมูกไหลเรื้อรัง ในรายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาและการปฏิบัติตนพื้นฐาน ขั้นตอนการรักษาการกรนทำโดยแพทย์จะใส่เครื่องมือเป็นเหมือนเข็มชนิดพิเศษ