รักษาอาการนอนกรนเพื่อสุขภาพของคุณและคนที่นอนข้างๆ

โรคนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ

“นอนกรน หยุดหายใจ กรนเสียงดัง” อาจนำไปสู่ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

หยุดหายใจขณะนอนหลับ เป็นอาการที่อาจเกิดได้กับผู้ที่มีอาการกรน กรนเสียงดัง กรนหยุดหายใจ ซึ่งเป็นภัยร้ายที่อาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ ดังนั้น ผู้ที่มีภาวะเหล่านี้ควรได้รับการรักษานอนกรนกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea : OSA)

นอกจากเกิดการกรนหรือโรคกรนแล้ว ยังพบว่า ในขณะที่หลับนั้น ระหว่างการกรน อาจมีอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับร่วมด้วย เนื่องจาก เมื่อเนื้อเยื่อคอหรือลิ้นหย่อนลงไปปิดทางเดินหายใจส่วนต้น ร่างกายจะพยายามหายใจเข้ามากขึ้นเพื่อให้อากาศผ่านเข้าทางเดินหายใจที่ตีบลง ยิ่งทำให้ทางเดินหายใจแคบขึ้นจนกระทั่งปิดสนิท

คล้ายกับการดูดชิ้นของอาหารด้วยหลอด ชิ้นของอาหารจะติดที่ปลายหลอด ทำให้ไม่สามารถผ่านไปได้ อาหารในที่นี้เปรียบเสมือนอากาศนั่นเอง เมื่ออากาศไม่สามารถผ่านทางเดินอากาศที่ปิดสนิท ร่างกายจึงไม่สามารถนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้ และเมื่อสมองขาดออกซิเจน จะทำให้ผู้ป่วยตื่นขึ้นในรูปแบบการหายใจแรงหรือไอแรง เพื่อปรับตำแหน่งของลิ้นใหม่ 

ในวงรอบการนอน (Sleep cycle) แต่ละครั้ง อาจมีการกรนและอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับเกิดขึ้นหลายครั้ง เป็นผลทำให้ผู้ป่วยนอนหลับไม่เพียงพอและสมองได้รับออกซิเจนไม่เต็มที่ จึงอาจทำให้รู้สึกอ่อนเพลียตลอดวัน ส่งผลเสียอื่น ๆ มากมายตามมา

นอนกรน เสี่ยงต่อ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อาจทำให้เสียชีวิตได้

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

โรคหยุดหายใจขณะหลับที่มาร่วมกับอาการนอนกรนเป็นโรคที่อันตราย และควรได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้อาจให้คนใกล้ชิดที่นอนด้วยช่วยกันสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

อ่านต่อ

วิธีในการรักษานอนกรน และหยุดหายใจขณะนอนหลับ

สำหรับวิธีแก้นอนกรนนั้น มีทั้งวิธีการรักษาแบบไม่ผ่าตัด และแบบผ่าตัด ขึ้นกับความเหมาะสมและความรุนแรงของอาการในผู้ป่วยแต่ละราย โดยผู้ป่วยสามารถทำการทดสอบการนอนหลับ (Sleep Test) ก่อนได้ เพื่อทราบความรุนแรงของอาการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้วินิจฉัยและประเมินผล พร้อมแนะนำแนวทางการรักษาต่อไป

การรักษาแบบไม่ผ่าตัด โดยวิธีอื่น

การรักษาแบบผ่าตัด โดยวิธีอื่น

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คลินิกของเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้รับการศึกษาและรับรองจากสถาบันนานาชาติ เรามีใบรับรองแพทย์เฉพาะทาง เกี่ยวกับกล้ามเนื้อทางใบหน้าที่ผิดปกติ เช่นช่องปากและลิ้น เป็นต้น

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

VitalSleep Clinic มีเทคโนโลยีในการรักษามากมาย ทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด นอกจากนี้ยังมีการบำบัดฟื้นฟูกล้ามเนื้อใบหน้าและทางเดินหายใจ Myofunction Theraphy และจำหน่ายอุปกรณ์ลดการกัดฟันและข้อต่อขากรรไกรอักเสบ เช่น Myosa®

เสียงตอบรับ

ใครๆก็ไว้ใจให้ VitalSleep Clinic ดูแลรักษาอาการนอนกรน,ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ,นอนกัดฟัน,ข้อต่อขากรรไกรอักเสบ

ติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่

VitalSleep Clinic ตั้งอยู่ที่ตึกพญาไทพลาซ่า ชั้น 33 ใกล้ BTS เดินทางง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวกในการเดินทาง

เรามีคลินิกที่มีเจ้าหน้าที่พร้อมบริการและต้อนรับทุกคนอย่างเป็นมิตร เราใส่ใจในการบริการและจริงใจต่อทุกคน

Scroll to Top