Sex เสื่อมเพราะนอนกรนเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

Sex เสื่อมเพราะนอนกรนเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง 1

หลายคู่อาจเคยเจอกับปัญหา แฟนนอนกรน ซึ่งสาเหตุของการนอนกรนนั้น แต่ละคู่คงไม่เคยคิดสงสัยหรืออยากจะปัญหาแก้นอนกรน เพราะคิดว่าคงไม่เป็นอันตราย แต่รู้หรือไม่ว่าอาการนอนกรนนั้นเป็นสาเหตุสู่โรคต่างๆได้หลายโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต หรือแม้กระทั้งส่งผลให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง

ซึ่งวิธีแก้การนอนกรนผู้ชายและแก้อาการนอนกรนผู้หญิง สามารถรักษาได้เพื่อไม่ให่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตคู่ โดยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการนอนกรนนั้นไม่เพียงแค่เกิดเฉพาะในผู้ชายเท่านั้นแต่ผู้หญิงก็สามารถนอนกรนได้เช่นกัน เพราะการนอนกรนไม่ได้จำกัดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง และสามารถส่งผลกระทบต่อบุคคลทุกวัย ทุกเพศ

ผู้ชายผู้หญิงนอนกรนได้เหมือนกัน

ผู้หญิงสามารถกรนได้เช่นเดียวกับผู้ชาย การนอนกรนเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อทั้งสองเพศ ซึ่งผู้หญิงนอนกรนเกิดจากเมื่อทางเดินหายใจถูกอุดกั้นบางส่วนในระหว่างการนอนหลับ ซึ่งนำไปสู่การสั่นสะเทือนของเนื้อเยื่อในลำคอ จมูก หรือปาก การสั่นสะเทือนนี้ทำให้เกิดเสียงกรน โดยมีสาเหตุเดียวกันกับการกรนของผู้ชาย

ผลวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงสามารถนอนกรนในอัตราที่เทียบเท่ากับผู้ชาย แต่ปริมาณของการนอนกรนอาจแตกต่างกันเนื่องจากเพศ ลักษณะร่างกาย ฮอร์โมน และปัจจัยในการดำเนินชีวิต แต่การระบุว่าผู้หญิงไม่สามารถกรนได้นั้นไม่ถูกต้อง งานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Sleep Medicine ในปี 2008 ซึ่งตรวจสอบการนอนกรนในประชากรวัยทำงานของสวีเดน พบว่า 24.5% ของผู้หญิงมีอาการนอนกรน กับ 30.3% ของผู้ชายที่นอนกรนเป็นประจำ

อ่านเพิ่มเติม

นอนกรน เสี่ยงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

อุปกรณ์แก้นอนกรน ที่ครอบฟันแก้กรน และเครื่องช่วยนอนกรน CPAP รักษาโรคนอนกรนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วย ซึ่งเสี่ยงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

อ่านต่อ

นอนกรนเสี่ยงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจริงหรือ

ผลวิจัยบางชิ้นเสนอว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA) อาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางเพศ โดยเฉพาะภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ED) ในผู้ชาย เชื่อว่ากลไกพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน การผลิตไนตริกออกไซด์ที่ลดลง และการไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณอวัยวะเพศบกพร่องเนื่องจากปัญหาการหายใจที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ ยังสามารถนำไปสู่ความง่วงนอนและความเหนื่อยล้าในตอนกลางวันมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลทางอ้อมต่อความต้องการทางเพศ ไม่เพียงแค่ในเพศชายเท่านั้นเพราะอาจกระทบถึงเพศหญิงด้วยเช่นกัน จึงเป็นสาเหตุที่ต้องหาวิธีแก้การนอนกรนผู้ชายและแก้อาการนอนกรนผู้หญิงเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตคู่

สาเหตุที่ทำให้นอนกรน

อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่ผู้หญิงและผู้ชายสามารถนอนกรนได้เช่นเดียวกัน ซึ่งวิธีแก้การนอนกรนผู้ชายและแก้อาการนอนกรนผู้หญิงก็มีวิธีการรักษา แต่ก่อนอื่นต้องทราบสาเหตุของการนอนกรนก่อนจะได้แก้นอนกรนได้ถูกวิธี และสาเหตุของการนอนกรนมีหลายปัจจัย ได้แก่

 • ลักษณะทางร่างกายบางอย่าง เช่น ทางเดินหายใจแคบ ต่อมทอนซิลหรือต่อมอะดีนอยด์ขยายใหญ่ขึ้น ผนังกั้นห้องผิดรูป หรือลิ้นไก่ยาว สามารถเพิ่มความเสี่ยงของการนอนกรนได้
 • รูปร่างอ้วนจากน้ำหนักที่มากไป อาจส่งผลกระทบเมื่อมีเนื้อโดยเฉพาะบริเวณคอ สามารถกดทับทางเดินหายใจและทำให้นอนกรนได้
 • การนอนหงายอาจทำให้ลิ้นและเนื้อเยื่ออ่อนยุบไปด้านหลัง กีดขวางทางเดินหายใจและทำให้กรนได้
 • แอลกอฮอล์ การดื่มแอลกอฮอล์หรือยาบางชนิดก่อนนอน อาจทำให้มีโอกาสกรนมากขึ้น
 • อาการแพ้ เป็นหวัด หรืออาการอื่นๆ ที่ทำให้เกิดอาการคัดจมูกสามารถขัดขวางการไหลเวียนของอากาศและส่งผลให้เกิดการกรนได้
 • เมื่อคนเราอายุมากขึ้น กล้ามเนื้อคอมักจะอ่อนแอลง เพิ่มความเสี่ยงต่อการกรน
 • การนอนกรนอาจเป็นอาการของภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ซึ่งเป็นความผิดปกติของการนอนที่มีลักษณะหยุดหายใจซ้ำๆ ระหว่างการนอนหลับ

นอกจากนี้ผู้หญิงนอนกรนเกิดจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ช่วงเวลาการตั้งครรภ์และวัยหมดประจำเดือน บางครั้งอาจทำให้นอนกรนได้

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจการนอนหลับ Sleep Test

ตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep test)

ทำ Sleep Test (Sleep apnea test) ตรวจการนอนหลับ ทดสอบการนอนหลับ การนอนกรน วินิจฉัยและประเมินระดับความรุนแรงของโรคภาวะหยุดหายใจชนิดอุดกั้น

อ่านต่อ

Sex เสื่อมเพราะนอนกรนเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง 2

นอนกรนอันตรายไหม

ในกรณีส่วนใหญ่ การนอนกรนนั้นไม่เป็นอันตรายเพียงแต่สร้างความรำคาญ เช่น แฟนนอนกรน อาจทำให้นอนหลับได้ไม่เต็มที่จากเสียงกรนที่ได้ยิน อย่างไรก็ตาม บางครั้งการนอนกรนอาจเป็นอาการของความผิดปกติของการนอนที่เรียกว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (OSA) ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพที่ร้ายแรงกว่าได้

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับเกิดขึ้นเมื่อทางเดินหายใจถูกปิดกั้นในระหว่างการนอนหลับ นำไปสู่การหยุดหายใจ อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้หลายครั้งตลอดทั้งคืน และส่งผลให้รูปแบบการนอนหยุดชะงักและระดับออกซิเจนในเลือดลดลงภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (OSA) เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อสุขภาพต่างๆ รวมถึง

 • ความง่วงและความเมื่อยล้าในเวลากลางวัน การตื่นขึ้นบ่อยๆ เนื่องจากการหยุดหายใจอาจนำไปสู่อาการง่วงนอนในเวลากลางวันและคุณภาพชีวิตที่ลดลง
 • เสี่ยงปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
 • การดื้อต่ออินซูลิน โรคอ้วน และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคเบาหวานประเภท 2
 • สุขภาพจิต เนื่องจากการรบกวนการนอนสามารถนำไปสู่ความผิดปกติทางอารมณ์ เช่น ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล
 • ปัญหาความจำและปัญหาเกี่ยวกับสมาธิ

สิ่งสำคัญคือต้องแยกแยะระหว่าง “การนอนกรน” และ “ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น” ไม่ใช่ทุกคนที่นอนกรนจะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA) แต่การนอนกรนที่ดังและน่ารำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น หายใจหอบขณะหลับหรือง่วงนอนตอนกลางวันมากเกินไป อาจบอกถึงการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA)

ซึ่งปัญหาการนอนกรนนั้นสามารถรักษานอนกรนได้หลายวิธีตามความรุนแรงของอาการ อีกทั้งวิธีแก้การนอนกรนผู้ชายและแก้อาการนอนกรนผู้หญิงนั้นก็มีวิธีการรักษาที่ทั้งคล้ายคลึงกันหรืออาจจะต่างกันตามความรุนแรงได้เช่นกัน

แก้นอนกรนด้วยตัวเองได้ไหม

แม้ว่าจะไม่มีวิธีรักษานอนกรนด้วยตัวเองที่รับประกันได้ แต่ก็มีวิธีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหลายอย่างที่สามารถลดความถี่และความรุนแรงของการกรนได้

 1. ปรับเปลี่ยนท่านอนให้ลองนอนตะแคงแทนที่จะนอนหงาย การนอนหงายอาจทำให้ลิ้นและเนื้อเยื่ออ่อนยุบตัวไปด้านหลัง เพิ่มโอกาสในการนอนหายใจได้สะดวกขึ้น
 2. การลดน้ำหนักจะช่วยลดการนอนกรนได้ น้ำหนักที่มากเกินไปอาจทำให้ทางเดินหายใจตีบแคบและเพิ่มความเสี่ยงของการนอนกรน
 3. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์หรือยาระงับประสาทก่อนนอน
 4. ดื่มน้ำมากๆ ตลอดทั้งวันเพื่อให้โพรงจมูกชุ่มชื้น ซึ่งสามารถลดโอกาสการนอนกรนที่เกิดจากความคัดจมูกได้
 5. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่สามารถระคายเคืองเยื่อบุจมูกและคอ การเลิกบุหรี่ส่งผลดีต่อสุขภาพและอาจช่วยลดการนอนกรนได้
 6. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพราะสามารถช่วยปรับปรุงกล้ามเนื้อ รวมทั้งกล้ามเนื้อในลำคอ ซึ่งอาจลดอาการกรนได้

อ่านเพิ่มเติม

รักษานอนกรนแบบไม่ผ่าตัดอัปเดต 2023

รักษานอนกรนแบบไม่ผ่าตัดอัปเดต 2023

ทางเลือกในการรักษานอนกรน มีทั้ง รักษานอนกรน แบบผ่าตัด และรักษานอนกรน แบบไม่ผ่าตัด เช่น เครื่องช่วยหายใจ แก้นอนกรน cpap ซึ่งเครื่อง cpap ราคา ถูกและจับต้องได้ คลื่นความถี่วิทยุ แก้อาการนอนกรน rf bot การบำบัดกล้ามเนื้อ 

อ่านต่อ

รักษานอนกรนกับ Vital Sleep Clinic มีกี่วิธีอย่างไรบ้าง

การรักษาแบบไม่ผ่าตัด

เทคนิคการรักษาด้วยการอัดอากาศแรงดันบวก

เทคนิคการรักษาด้วยการอัดอากาศแรงดันลบ

เครื่องมือทันตกรรม Oral Apliance

การใช้คลื่นความถี่วิทยุ (RF)

การบำบัดกล้ามเนื้อใบหน้าและทางเดินหายใจ
Myofunctional therapy

การรักษาแบบผ่าตัด

การผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างมาทางด้านหน้า

การผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อน และลิ้นไก่ โดยใช้เลเซอร์

การผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคด

สรุป

การนอนกรนมีผลกระทบอย่างมากต่อการแต่งงานและความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ แม้ว่าการนอนกรนเป็นครั้งคราวอาจไม่ก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ แต่หากการนอนกรนที่ดังและเรื้อรังสามารถรบกวนการนอนของคู่นอน ซึ่งนำไปสู่ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้หลายอย่าง อีกทั้งการนอนหลับไม่เพียงพออาจส่งผลต่ออารมณ์และการตอบสนองทางอารมณ์เสี่ยงต่อภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้

Scroll to Top