นอนกรน เสี่ยงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

นอนกรน เสี่ยงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

โรคนอนกรนส่งผลเสียต่ออารมณ์  ความสัมพันธ์ รวมถึงร่างกายด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ชายที่มีมีอาการหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วย ส่งผลเสียให้คุณผู้ชายมีภาวะ เสื่อมสมรรภาพทางเพศ” วันนี้จึงอยากแนะนำทุกท่านให้รู้จักกับอาการนอนกรนมากขึ้น 

ผลเสียจากอาการนอนกรนและโรคหยุดหายใจขณะหลับ

1. ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย

– ร่างกายอ่อนเพลีย
– ความจำไม่ดี
– การเผาผลาญอาหารแย่ลง
– เสี่ยงต่อโรคอ้วนหรือเบาหวาน และอื่นๆ
– ไม่สดชื่นในตอนเช้า

 

2. ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตใจ

– มีอารมณ์หงุดหงิด
– เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า
– อารมณ์ขุ่นมัวหลังตื่นนอน

3. ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์

เสี่ยงต่อการหย่าร้าง: มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทำให้ความใกล้ชิดระหว่างคู่นอนหมดไป
สมรรถภาพทางเพศลดลง: อาการนอนกรนเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานว่าน่าจะเกิดจากระดับฮอร์โมนทางเพศที่ลดลง เช่น ฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่า “เทสโทสเตอโรน” เมื่อมีอาการหยุดหายใจขณะหลับ จึงเกิดภาวะนอนไม่เพียงพอ ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจึงลดลง ส่งผลให้มีอารมณ์ทางเพศลดทาง ทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อม นอกจากนี้ ผลการศึกษายังระบุอีกว่า เมื่อเปรียบเทียบผู้หญิง 240 คนที่ไม่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ กับ ผู้หญิงจำนวน 80 คน ที่มีภาวะดังกล่าว โดยมีอายุระหว่าง 28 และ 64 ปี พบว่าในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจชั่วคราวมีอัตราของการมีเพศสัมพันธ์ผิดปกติ (Sexual disorder) อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้นักวิจัยยังค้นหาอาการของปัญหาทางเพศในผู้ชายจำนวน 401 คน สำหรับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ พบว่าผู้ป่วยซึ่งได้รับการวินิจฉัยประมาณร้อยละ 70 มีโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม อาจจะสรุปได้ว่าภาวะหยุคหายใจขณะนอนหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของอาการสมรรถภาพทางเพศลดลง

โรคกรนคืออะไร 

โรคนอนกรน (Snoring) คือภาวะที่มีเสียงแหบ ๆ หรือเสียงผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างหายใจในขณะนอนหลับ เกิดขึ้นจากการถูกปิดกั้นของทางเดินหายใจบางส่วน

สาเหตุของการนอนกรนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1. โรคกรนแบบไม่อันตราย

นอนกรนชนิดนี้เกิดจาก การที่อากาศเคลื่อนผ่านทางเดินหายใจที่แคบลง ซึ่งมักเกิดจากหย่อนตัวของกล้ามเนื้อทางเดินหายใจส่วนบนขณะนอนหลับ เช่น กล้ามเนื้อบริเวณเพดานอ่อน (soft palate), ลิ้นไก่ (uvula), ผนังคอหอย (pharyngeal wall) หรือโคนลิ้น (tongue base)
เป็นผลให้เกิดการสั่นสะเทือนและสะบัดของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออ่อนในบริเวณดังกล่าวเกิดเป็นเสียงกรนขึ้น การนอนกรนชนิดนี้ถือว่าไม่อันตราย ไม่ส่งผลเสียต่อผู้ที่นอนกรน แต่สร้างความรำคาญให้กับคนที่นอนรอบข้าง

2. โรคกรนแบบอันตราย

นอนกรนชนิดนี้เกิดจาก การตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนบน ผลเสียที่ตามมาคือ เกิดการหยุดหายใจขณะนอนหลับแต่ละครั้งนานกว่าคนปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับบ่อยครั้ง สมองก็จะยิ่งได้รับออกซิเจนน้อยลงไปด้วย
เมื่อสมองขาดออกซิเจนก็จะต้องคอยปลุกให้ผู้ป่วยตื่นเพื่อเริ่มหายใจใหม่ และเมื่อสมองได้รับออกซิเจนเพียงพอแล้ว ผู้ป่วยจึงจะสามารถหลับลึกได้อีกครั้ง แต่ต่อมาการหายใจก็จะเริ่มขัดขึ้นอีก วนเวียนเช่นนี้ตลอดคืน
จึงเป็นที่มาว่า ทำไมผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจึงรู้สึกนอนไม่เต็มอิ่ม อ่อนเพลียตลอดวัน นอนกรนชนิดนี้ถือว่าอันตราย มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วย เสี่ยงต่อการไหลตาย

3. โรคกรนจากภาวะอื่นๆ

นอกจากสาเหตุ 2 ข้อข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว ยังอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ อีก เช่น ต่อมทอนซิล และต่อมอดีนอยด์โต ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการนอนกรนที่สำคัญในเด็ก ผู้ป่วยที่อ้วนมาก อาจมีเนื้อเยื่อผนังคอที่หนาทำให้ทางเดินหายใจแคบลง
ในผู้ป่วยที่มีเนื้องอก หรือซีสต์ (cyst) ภายในอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งในระบบทางเดินหายใจส่วนบน อาจก่อให้เกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจได้เช่นกัน การที่มีโพรงจมูกอุดตัน ซึ่งมีสาเหตุจากหลายกรณี เช่นอาการคัดจมูกจากโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้, ความผิดปกติของผนังกั้นช่องจมูก, เนื้องอกในจมูกและโพรงอากาศข้างจมูก, ริดสีดวงจมูก, ไซนัสอักเสบ เป็นต้น

รักษานอนกรนได้ยังไง?

ก่อนถึงขั้นตอนการรักษานอนกรนหรือจ่ายอุปกรณ์แก้นอนกรนเช่น ที่ครอบฟันแก้กรน หรือเครื่องช่วยนอนกรน CPAP Oral Appliance แพทย์จะแนะนำให้ตรวจการนอนกรน (sleep test) จากนั้นแพทย์เฉพาะทางจะเป็นผู้ประเมินว่าควรรักษาแบบใด การรักษานอนกรนหลักๆ จะมี 2 วิธีคือ

ทำไมต้องรักษานอนกรน ที่
VITALSLEEP CLINIC ดีอย่างไร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คลินิกของเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้รับการศึกษาและรับรองจากสถาบันนานาชาติ เรามีใบรับรองแพทย์เฉพาะทาง เกี่ยวกับกล้ามเนื้อทางใบหน้าที่ผิดปกติ เช่นช่องปากและลิ้น เป็นต้น

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

VitalSleep Clinic มีเทคโนโลยีในการรักษามากมาย ทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด นอกจากนี้ยังมีการบำบัดฟื้นฟูกล้ามเนื้อใบหน้าและทางเดินหายใจ Myofunction Theraphy และจำหน่ายอุปกรณ์ลดการกัดฟันและข้อต่อขากรรไกรอักเสบ เช่น Myosa®

 

ความหลากหลายของการรักษา

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ VITALSLEEP CLINIC

VitalSleep Clinic มีเทคโนโลยีในการรักษามากมาย ทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด นอกจากนี้ยังมีการบำบัดฟื้นฟูกล้ามเนื้อใบหน้าและทางเดินหายใจ Myofunction Theraphy และจำหน่ายอุปกรณ์ลดนอนกรนหรืออุปกรณ์รักษานอนกรนอีกหลากหลาย เช่น เครื่องเป่าความดันลม Cpap, หมอนลดกรน, Snore circle  อีกด้วย

เสียงตอบรับ

ใครๆก็ไว้ใจให้ VitalSleep Clinic ดูแลรักษาอาการนอนกรน,ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ,นอนกัดฟัน,ข้อต่อขากรรไกรอักเสบ

คุณเจมส์
ดีเลยครับ แฮปปี้เลย แฟนก็แฮปปี้ เพราะว่าหลับสบายเต็มอิ่ม ถ้าใครนอนกรน แนะนำให้มาปรึกษาที่ VitalSleep ดีกว่าครับ
ฟรีแลนซ์
คุณวี
ที่ VitalSleep Clinic มีโปรแกรมหลายโปรแกรมเลยครับ ทั้งผ่าตัดและไม่ผ่าตัด แล้วที่นี่ยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยครับ
CEO บริษัทนำเข้าส่งออก

สถานที่เดินทางสะดวกติดรถไฟฟ้า BTS

 VitalSleep Clinic ตั้งอยู่ที่ตึกพญาไทพลาซ่า ชั้น 33 ใกล้ BTS สถานีพญาไท เดินทางง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวกในการเดินทาง 

เรามีคลินิกที่มีเจ้าหน้าที่พร้อมบริการและต้อนรับทุกคนอย่างเป็นมิตรเพราะเราใส่ใจในการบริการ จริงใจต่อทุกคน