นอนกรนในผู้ใหญ่

โรคนอนกรนในผู้ใหญ่

อาการนอนกรน เกิดในขณะนอนหลับ กล้ามเนื้อคอจะผ่อนคลายและหย่อนตัว ทำให้ทางเดินหายใจแคบลง อากาศที่เคลื่อนผ่านทางเดินหายใจที่แคบลง จะทำให้เกิดการสั่นของเนื้อเยื่อคอ เช่น ทอนซิล เพดานอ่อน ลิ้นไก่ การสั่นดังกล่าวทำให้เกิดเสียงกรนขึ้น นอกจากการหย่อนของกล้ามเนื้อคอ ยังมีสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดการแคบลงหรืออุดตันของทางเดินหายใจ เช่น ต่อมทอนซิลโต ผู้ป่วยที่อ้วนมากอาจมีเนื้อเยื่อผนังคอที่มาก ผู้ป่วยมีลิ้นโต การมีเนื้องอกหรือถุงน้ำของระบบทางเดินหายใจส่วนบน อาการนอนกรนจึงเป็นสัญญาณว่าผู้ป่วยอาจมีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea : OSA) คืออะไร

ในขณะหลับ นอกจากเกิดอาการกรนแล้ว ยังพบว่า อาจมีการหยุดหายใจร่วมด้วย เมื่อเนื้อเยื่อคอหรือลิ้นหย่อนลงไปปิดทางเดินหายใจส่วนต้น ร่างกายจะพยายามหายใจเข้ามากขึ้นเพื่อให้อากาศผ่านเข้าทางเดินหายใจที่ตีบลง ยิ่งทำให้ทางเดินหายใจแคบขึ้นจนกระทั่งปิดสนิท คล้ายกับการดูดชิ้นของอาหารด้วยหลอด ชิ้นของอาหารจะติดที่ปลายหลอด ทำให้ไม่สามารถผ่านไปได้ อาหารในที่นี้เปรียบเสมือนอากาศนั่นเอง เมื่ออากาศไม่สามารถผ่านทางเดินอากาศที่ปิดสนิท ร่างกายจึงไม่สามารถนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้ เมื่อสมองขาดออกซิเจน จะทำให้ผู้ป่วยตื่นขึ้นในรูปแบบการหายใจแรงหรือไอแรง เพื่อปรับตำแหน่งของลิ้นใหม่ ในวงรอบของการนอน อาจมีการกรนและภาวะหยุดหายใจหลายครั้ง เป็นผลทำให้ผู้ป่วยนอนหลับไม่เพียงพอและสมองได้รับออกซิเจนไม่เต็มที่

ลองสังเกตตัวเองว่ามีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยหรือไม่ ?
  • นอนกรน บางคนก็อาจจะนอนกรนเสียงดังมากด้วย
  • ง่วนนอน หรือรู้สึกอ่อนเพลียมากในเวลากลางวัน
  • นอนหลับไม่สนิท นอนกระสับกระส่าย
  • ปวดศีรษะหลังตื่นนอนตอนเช้า
  • หลงลืมบ่อย ความจำไม่ค่อยดี ไม่มีสมาธิ
  • หงุดหงิดง่ายกว่าปกติ
  • รู้สึกคอแห้งหรือเจ็บคอเมื่อตื่นนอน

​หากมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วย แสดงว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ

 

แนวทางการรักษา อาการนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับในผู้ใหญ่

การรักษานอนกรน มีทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด ทั้งนี้ควรตรวจประเมินการนอนหลับ ( sleep test ) ก่อนเพื่อนำผลของการตรวจมาวางแผนการรักษาต่อไป