ตรวจการนอนหลับ Sleep Test ราคาประหยัด ตรวจได้แม้งบน้อย

การตรวจการนอนหลับ (Sleep Study) เป็นการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของร่างกายที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของร่างกาย ได้แก่ ระบบการทำงานของคลื่นสมอง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือด การทำงานของคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ความรุนแรงของการหยุดหายใจขณะหลับ เป็นต้น ซึ่งการทดสอบใช้เวลาเพียงหนึ่งคืนเท่านั้น ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่าย การตรวจ sleeping test ราคาขึ้นอยู่กับแต่ละสถานพยาบาล

ตรวจการนอนหลับ ตรวจ Sleep Test ราคาเท่าไร

ตรวจการนอนหลับ ราคาประหยัด งบน้อย ก็ตรวจได้

โปรแกรมตรวจการนอนหลับ Sleep Test ราคา 6,900 บาท

โปรแกรมตรวจการนอนหลับ FULL Sleep Test ราคา 8,800 บาท

การนอนหลับสำคัญอย่างไร

มูลนิธิการนอนหลับแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Sleep Foundation) เปิดเผยข้อมูลงานวิจัยล่าสุดว่า ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 – 54 ปี นอนหลับเฉลี่ย 6.4 ชั่วโมงต่อคืน และเฉลี่ย 7.7 ชั่วโมงต่อคืนในวันหยุด นอกจากนี้ผลการสำรวจยังพบว่า ชั่วโมงการนอนหลับมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมก่อนนอนของคนส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนไป คือ ใช้งานอินเตอร์เน็ตก่อนเข้านอน ทั้งนี้แพทย์เฉพาะทางด้านการนอนหลับแนะนำว่า ควรนอนอย่างน้อย 7 – 9 ชั่วโมงต่อคืน

พฤติกรรมการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพออาจส่งผลร้ายแรงกว่าที่คิด เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมาธิสั้นในเด็ก ไม่มีสมาธิ และอารมณ์แปรปรวน สำหรับผู้ที่อดนอนเป็นประจำ มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะส่งผลเสียต่อการทำงานของสมอง กระบวนการเรียนรู้ช้าลง โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และอาจเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ตรวจการนอนหลับ จำเป็นอย่างไร

ตรวจการนอนหลับ จำเป็นมากแค่ไหน

จากข้อมูลในปี 2563 กรมสุขภาพจิต พบว่าคนไทยมีปัญหา นอนไม่หลับ ประมาณ 19 ล้านคน ซึ่งปัญหาสุขภาพการนอนหลับที่ผิดปกติเกิดขึ้นได้กับทุกคน บางคนมีอาการนอนไม่หลับ 1 หรือ 2 คืนต่อสัปดาห์ ในขณะที่บางคนอาจนอนไม่หลับติดต่อกันเป็นเดือนหรือปี จนนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง

หากสงสัยว่าตัวเองควรเข้ารับการตรวจการนอนหลับ Sleep Test หรือไม่ ขั้นตอนแรกเข้ามารับคำปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางด้านการนอนหลับ เพื่อให้แพทย์ซักประวัติ และประเมินความจำเป็นในการทดสอบการนอนหลับ ในกรณีที่พบว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA) รวมไปถึงความผิดปกติของการนอนหลับ เช่น โรคลมหลับ โรคนอนไม่หลับ นอนกรนบ่อย หรือนอนละเมอ แพทย์จะเริ่มเก็บข้อมูลพฤติกรรมการนอนหลับ ประวัติทางการแพทย์ ตรวจร่างกาย และแนะนำให้ทดสอบการนอนหลับ

ทำไมเราจึงกรน

อาการนอนกรน เป็นภาวะของเสียงในระบบทางเดินหายใจติดขัด ซึ่งเกิดจากการอุดกั้นของกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในช่องปาก ได้แก่ ทอนซิล เพดานอ่อน ลิ้นไก่ รวมไปถึงความผิดปกติของอวัยวะบางส่วน เช่น กล้ามเนื้อคอไม่แข็งแรง เนื้อเยื่อในลำคอมีขนาดใหญ่ เพดานอ่อน หรือลิ้นไก่ยาวเกินไป จนทำให้ช่องลมมีพื้นแคบลง และเกิดเป็นเสียงกรนอย่างที่เราได้ยิน

บางครั้ง โรคนอนกรน เป็นปัญหาสุขภาพการนอนหลับที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ เช่น อาการภูมิแพ้ อาการคัดจมูกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ไซนัสอักเสบเรื้อรัง หรือริดสีดวงจมูก เป็นต้น แต่ในบางกรณี ภาวะนอนกรน อาจเกี่ยวข้องกับโรคร้ายที่เป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น โรคหยุดหายใจขณะหลับ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ

แม้ว่าอาการนอนกรนไม่บ่อยจะไม่เป็นอันตราย แต่หากมีภาวะนอนกรนเรื้อรังอาจส่งผลต่อคุณภาพการนอนที่ไม่ดี หากพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ตัวมีอาการนอนกรนบ่อย เสียงดัง ควรเข้าพบแพทย์เฉพาะทางด้านการนอนหลับ เพื่อหาสาเหตุหลักและแนวทางการรักษาโรคนอนกรนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

อาการนอนกรน อันตรายไหม

อาการนอนกรน อันตรายหรือไม่

ภาวะนอนกรนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่มีอาการนอนกรนเป็นประจำ ทั้งนี้ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับประเภท และความถี่ในการเกิด สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ ดังนี้

อาการนอนกรนทั่วไป : มีเสียงกรนเล็กน้อย และเกิดขึ้นไม่บ่อย ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ ผู้ที่มีภาวะนอนกรนในระดับนี้แทบจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากเสียงกรนอาจรบกวนเพื่อนร่วมห้องหรือคู่รักระหว่างนอนหลับ

• ภาวะนอนกรนเป็นประจำ : อาการนอนกรนเกิดขึ้นบ่อย มากกว่าสามคืนต่อสัปดาห์ จึงทำให้รบกวนคู่นอนมากขึ้น นอกจากนี้อาการนอนกรนเป็นประจำไม่ควรถูกมองข้าม เพราะเป็นสัญญาณเตือนของโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ผู้ที่นอนกรนบ่อยจะรู้สึกง่วงมากตอนกลางวัน ซึ่งในกรณีนี้จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจการนอนหลับ เพื่อวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่ออาการดังกล่าว

อาการนอนกรนที่เกี่ยวข้องกับภาวะหยุดหายใจขณะหลับ : เป็นภาวะการนอนกรนที่อันตรายมากที่สุด โดยเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน และมีเสียงดัง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง เพราะจะส่งผลร้ายแรงโดยตรงต่อสุขภาพ ได้แก่ สมองขาดออกซิเจนขณะหลับ ความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภาวะซึมเศร้า รวมไปถึงรู้สึกง่วงและเหนื่อยมากในเวลากลางวัน

รักษานอนกรนที่ไหนดี รักษาโรคนอนกรน ราคาแพงหรือเปล่า

ผู้ที่ต้องการรักษาภาวะนอนกรน และอาการหยุดหายใจขณะหลับ แต่ยังไม่ทราบว่าจะรักษานอนกรนที่ไหนดี และตรวจการนอนกรน ราคาแพงหรือเปล่า

สำหรับผู้ที่สนใจอยากรักษาโรคนอนกรน เบื้องต้นควรตรวจการนอนหลับก่อน เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติของร่างกายระหว่างการนอนหลับ หลังจากเข้ารับการทดสอบ ผู้ป่วยจะทราบผลการประเมิน ซึ่งสามารถอธิบายการทำงานของคลื่นสมอง การทำงานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ ระดับออกซิเจนในแต่ละท่านอน   

ความรุนแรงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ รวมไปถึงท่านอนและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นร่วมด้วย

เมื่อมีข้อมูลการทดสอบการนอนหลับเรียบร้อย แพทย์เฉพาะทางจะรายงานผลให้ผู้เข้าตรวจทราบ ซึ่งในปัจจุบัน Sleep Test จัดเป็นการตรวจการนอนหลับที่เป็นมาตรฐาน ใช้สำหรับการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ เช่น โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ (OSA) รวมไปถึงอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับ

ตรวจการนอนหลับ ราคาไม่แพง

สนใจตรวจการนอนกรน ราคาถูก ที่ Vital Sleep Clinic

ตรวจการนอนหลับ Sleep Test ราคา 6,900 บาท

ตรวจการนอนหลับ FULL Sleep Test ราคา 8,800 บาท

คลินิกนอนกรน Vital Sleep Clinic ให้บริการตรวจการนอนหลับผู้ที่ประสบปัญหาการนอนหลับที่ผิดปกติ เรามีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านการนอนหลับที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันที่น่าเชื่อถือจากต่างประเทศ ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุด

Scroll to Top