นอนกัดฟัน ภัยอันตรายใกล้ตัว

นอนกัดฟันรักษาได้ รวมวิธีแก้ “นอนกัดฟัน ปวดฟัน” อาการกัดฟันไม่รู้ตัว

เมื่อใดที่รู้สึกไม่สบายในขณะที่สบฟัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการนอนกัดฟันได้

นอนกัดฟัน ปวดฟัน แล้ว นอนกัดฟันอันตรายไหม ?

อันตรายจากการนอนกัดฟัน

นอกจากจะสร้างความลำบากให้กับคนที่นอนอยู่ข้างๆ ด้วยแล้ว การนอนกัดฟันยังเสี่ยงลดประสิทธิภาพในการนอนหลับพักผ่อน นอนกัดฟัน ปวดกราม และเสี่ยงฟันกร่อนฟันสึกเข้าไปถึงชั้นเนื้อฟัน และส่วนใหญ่จะเป็นฟันกราม จึงอาจมีปัญหาในการบดเคี้ยวอาหาร โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาจมีปัญหาเรื่องฟันโยก สึกกร่อน ได้มากกว่าวัยหนุ่มสาว

นอนกัดฟัน ปวดฟัน คืออะไร ?

อาการเจ็บปวดจากการนอนกัดฟัน มีทั้งแบบอาการกัดฟันไม่รู้ตัวและรู้ตัว คืออาการของคนที่นอนแล้วจะมีเสียงคล้ายกับคนนอนกรน แต่เป็นเสียงเหมือนฟันกัดกัน สบกันแรงๆ ระหว่างที่กำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ ซึ่งจะมีเสียงเบาหรือดังก็แตกต่างกันไปในแต่ละคน และที่นอนกัดฟันมักไม่รู้ตัว และไม่สามรถบังคับตัวเองไม่ให้กัดฟันได้

นอนกัดฟัน ปวดฟัน เกิดจาก ?

1. สภาพของจิตใจ การดำเนินชีวิตประจำวันอาจมีความเครียด เนื่องจากความเร่งรีบในการทำงานก็เป็นสาเหตุที่ให้เรานอนกัดฟันในเวลานอน โดยเราไม่รู้สึกตัวได้

2. สภาพฟัน อาจมีจุดสูงที่อยู่บนตัวฟัน ที่อาจเกิดจากวัสดุอุดฟัน มีการเรียงกันของฟันที่ผิดปกติ ฟันซ้อนเก หรือเป็นโรคปริทันต์ หรือในคนไข้ที่สูญเสียฟันแท้ไป โดยที่ไม่ได้ใส่ฟันปลอมทดแทน ซึ่งถ้าว่าจุดสูงหรือจุดขัดขวางการบดเคี้ยว โดยธรรมชาติของคนเราจะพยายามกำจัดจุดสูงหรือจุดขัดขวางการบดเคี้ยว โดยพยายามบดเคี้ยวให้จุดสูงนั้นหมดไป มักจะเกิดในเวลาที่เรานอนหลับ ซึ่งเป็นเวลาที่เรามีอาการกัดฟันไม่รู้ตัว

3. นอนกัดฟันเกิดจาก สารกระตุ้นต่าง ๆ เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีน

4. นอนกัดฟันเกิดจาก การใช้ยารักษาโรคบางชนิดเช่น ยารักษาโรคซึมเศร้าและยารักษาอาการทางจิต

สภาพของจิตใจ การดำเนินชีวิตประจำวันอาจมีความเครียด เนื่องจากความเร่งรีบในการทำงานก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เรานอนกัดฟันในเวลานอน โดยเราไม่รู้สึกตัวได้

อาการกัดฟันไม่รู้ตัว นอนกัดฟัน ปวดฟัน

อาการนอนกัดฟัน เป็นอาการหนึ่งของผู้ที่มีความผิดปกติด้านการบดเคี้ยว หรือนอนกัดฟัน ปวดกราม นั่นคือมีปัญหาการทำงานของขากรรไกร นอกจากจะมีปัญหากับคนที่นอนข้างๆ หรือเพื่อนร่วมห้องแล้ว การนอนกัดฟัน ยังสามารถก่อให้เกิดปัญหากับตัวเองด้วย ปัญหาดังกล่าวได้แก่ อาการปวดข้อต่อกระดูกขากรรไกรและกล้ามเนื้อ ซึ่งอยู่หน้ารูหู ในเวลาที่ตื่นนอนตอนเช้าจะรู้สึกเจ็บปวดที่บริเวณข้อต่อขากรรไกร หรือเวลาที่บดเคี้ยวอาหารก็จะรู้สึกเจ็บปวดได้ อาการฟันสึก ในบางรายมีอาการฟันสึกจนถึงชั้นเนื้อฟัน เห็นเนื้อฟันสีเหลืองเข้ม และมีอาการเสียวฟันเวลาที่ดื่มน้ำร้อน, น้ำเย็น หรือของหวานได้

10 วิธีเช็ค นอนกัดฟัน ปวดฟัน หรือไม่ ?

  1. ปวดข้อต่อขากรรไกรหรือมีอาการข้อต่อขากรรไกรอักเสบ
  2. เมื่อมีการสึกกร่อนของฟันเพิ่มขึ้น
  3. ฟันแตกหักจากการบดเคี้ยว
  4. รู้สึกติดขัดเวลาอ้าปากหรือหุบปาก
  5. เสียงดังที่เกิดระหว่างนอนหลับ จนทำให้คนนอนข้างๆตื่น
  6. นอนหายใจทางปาก
  7. เจ็บปวดบริเวณหน้าหูหรือกกหู
  8. ได้ยินเสียง “คลิก” จากข้อต่อขากรรไกร
  9. มีอาการปวดหัว
  10. มีอาการเสียวฟันเมื่อดื่มน้ำร้อนหรือน้ำเย็น
11.	ปวดข้อต่อขากรรไกรหรือมีอาการข้อต่อขากรรไกรอักเสบเป็นสาเหตุมาจากการนอนกัดฟัน หรือมีอาการติดขัดเวลาอ้าปากหรือหุบปาก

วิธีแก้นอนกัดฟัน ปวดฟัน ด้วยเครื่องมือทันตกรรม

       – นอนกัดฟันรักษาด้วยเฝือกสบฟัน

       – นอนกัดฟันรักษาด้วยยางกัดฟัน

นอนกัดฟันรักษาด้วยเฝือกสบฟัน

เฝือกสบฟันแก้นอนกัดฟัน มี 2 ชนิด

1. เฝือกสบฟันแบบนุ่ม

บางงานวิจัยเผยว่า การใส่เฝือกสบฟันแบบนุ่มอาจยิ่งกระตุ้นให้สบฟันมากยิ่งขึ้น

2. เฝือกสบฟันแบบแข็ง

ข้างนอกเป็นแบบแข็ง แต่ข้างในอ่อนนุ่ม ทำให้รู้สึกสบายตอนสวมใส่ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถป้องกันอาการกัดฟันได้จริง ซึ่งทาง Vital Sleep Clinic ได้เลือกอุปกรณ์ชนิดนี้ในการรักษาคนไข้

เฝือกสบฟันแข็ง (Splint) สามารถใช้รักษาอาการนอนกัดฟัน ใส่ตอนนอนเพื่อช่วยให้อาการปริทันต์อักเสบดีขึ้น อุปกรณ์ชนิดนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ฟันได้รับบาดเจ็บจากการบดเคี้ยวฟันในช่วงเวลากลางคืน โดยอุปกรณ์ชนิดนี้จะปกคลุมพื้นผิวของฟันทั้งหมด จึงช่วยให้กล้ามเนื้อลดความตึงตัวลง อุปกรณ์สามารถผลิตได้โดยทันตแพทย์หรือห้องแลปที่ดูแลด้านนี้โดยฉพาะ

วัสดุที่นำมาใช้ผลิต splint คือ อะคริลิกใส ที่มีความแข็ง โดยทันตแพทย์มักจะแนะนำให้ใส่อุปกรณ์ครอบแค่ขากรรไกรบนหรือขากรรไกรล่างแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ ทันตแพทย์จะแนะนำให้ใส่อุปกรณ์ เพื่อลดการสึกของฟัน นอนกัดฟัน ปวดกรามอาการข้อต่อขากรรไกรอักเสบซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอาการปวด รวมทั้งลดแรงที่บดลงบนฟันด้วย

นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันฟันสึกจากการนอนกัดฟันได้เพราะเมื่อใส่เครื่องมือแล้ว ฟันบนและฟันล่างจะไม่สามารถสัมผัสกันโดยตรง ทั้งนี้แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ภายใต้คำแนะนำของทันตแพทย์เนื่องจากจะต้องมีการนัดมาตรวจและดูอาการเป็นระยะด้วย

12.	เฝือกสบฟันสามารถใช้รักษาอาการนอนกัดฟัน ใส่ตอนนอนเพื่อช่วยให้อาการอักเสบดีขึ้น

นอนกัดฟันรักษาด้วยยางกัดฟัน

ยางกัดฟันคืออะไร?

วิธีแก้นอนกัดฟันด้วย ยางกัดฟัน หรือ ฟันยาง เป็นอุปกรณ์สำหรับคนนอนกัดฟัน ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากหาซื้อง่าย และตัวยางกัดฟันถูกออกแบบมาเพื่อให้ครอบฟันตอนกลางคืน เพื่อลดอาการสบฟัน ลักษณะเป็นยางใส หรือบางรุ่นผลิตจากซิลิโคน นอกจากฟันยางกันกัดฟัน จะลดอาการกัดฟันได้แล้ว ยังลดอาการสึกหรอของฟัน เมื่อเกิดการบดเคี้ยวขณะหลับได้อีกด้วย

วิธีการเก็บรักษา ยางกัดฟัน หรือ ฟันยางกันกัดฟัน

        ● ทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานด้วยน้ำสะอาด
        ● เก็บในกล่องหรือภาชนะ ที่มีสำลีชุบน้ำทุกครั้ง เพื่อป้องกันเครื่องมือผิดรูป หรือแตกง่าย
        ●  สามารถทำความสะอาดร่วมกับการใช้เม็ดฟู่ทำความสะอาดฟันปลอม เพื่อขจัดคราบฝังแน่น

ยางกัดฟัน หรือ ฟันยาง เป็นอุปกรณ์สำหรับคนนอนกัดฟัน ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากหาซื้อง่าย และตัวยางกัดฟันถูก

สรุป

นอนกัดฟันรักษาได้แต่ยังไม่ได้ผลเต็มร้อย และถ้าถามว่า นอนกัดฟันอันตรายไหม ? ก็ถือว่าเป็นอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนกัดฟันหรือคนใกล้ตัวมีปัญหานอนกัดฟันขั้นรุนแรง หรือเริ่มต้นควรรีบหาวิธีแก้นอนกัดฟันโดยพบแพทย์เพื่อทำการรักษาหรือขอคำปรึกษา ทาง Vital Sleep เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเพื่อปรึกษาหาแนวทางในการรักษา และมีเจ้าหน้าพร้อมรับบริการ

ทุกปัญหาการนอนไว้ใจ Vital Sleep

Scroll to Top