รีวิว

รีวิวจากคนไข้ VitalSleep

รีวิวรักษานอนกรน
รีวิวรักษานอนกรน VitalSleep Clinic แข็งแรงแบบนี้เเต่หยุดหายใจขณะหลับ
ออกกำลังกายเป็นประจำ ร่างกายเเข็งแรง เเต่กลับมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับถึง 51ครั้ง/ชม.เพราะนอนกรน ปัญหาที่คนสุขภาพดีก็เป็นได้...
อ่านเพิ่มเติม
บทสัมภาษณ์พิเศษ คุณกีรติ สุวัชรวิวัฒน์
“ผมคิดว่านอนเพียงพอแล้ว แต่ตื่นมาก็ยังง่วงและเพลียอยู่ รู้สึกว่าร่างกายไม่ดี ส่งผลกับตัวเองโดยตรงและกับแฟนด้วย”
อ่านเพิ่มเติม