รักษานอนกรนด้วยการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบน-ล่างมาทางด้านหน้า

การผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างมาทางด้านหน้า

(MMA : Maxillomandibular advancement)

งานวิจัยพบว่าความสำเร็จของการรักษาสูงถึง 95% เป็นวิธีรักษาที่ยอมรับกันทั่วโลก

การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรบนและล่างมาทางด้านหน้า  (MMA : Maxillomandibular advancement) เพื่อการแก้นอนกรนและรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทางเดินหายใจส่วนบนตีบแคบ ก่อให้เกิดอาการนอนกรนและโรคหยุดหายใจขณะหลับคือ การที่กระดูกขากรรไกรบน (Maxilla) และกระดูกขากรรไกรล่าง (Mandible)  ถอยร่นไปทางด้านหลังจากพันธุกรรม หรือจากโครงสร้างที่ผิดปกติ (Maxillomandibular deficiency) ทำให้ขนาดของทางเดินหายใจเล็กลง นอกเหนือไปจาก การหนาตัว และการหย่อนยานของเนื้อเยื่ออ่อนในระบบทางเดินหายใจส่วนบนที่มาจากอายุ

จากงานวิจัยพบว่า การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรบนและล่างมาทางด้านหน้า (MMA: Maxillomandibular advancement)ความสำเร็จของวิธีนี้สูงถึง  95 เปอร์เซ็นต์ โดยสามารถขยายส่วนของทางเดินหายใจที่ตีบแคบบริเวณหลังเพดานอ่อน คอหอย (Pharynx) โดยเฉพาะหลังโคนลิ้น และคอหอยส่วนล่าง (Hypopharynx) เป็นการแก้นอนกรนและโรคหยุดหายใจขณะหลับได้

โดยการเลื่อนกระดูกโครงสร้างของใบหน้าไปข้างหน้าในสัดส่วนที่เหมาะสมและได้รับการประเมินจากแพทย์เฉพาะทาง นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มความตึงตัวของกล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ป้องกันการหย่อนยาน และการยุบ หรือหย่อนตัวด้วย การผ่าตัดนอนกรนชนิดนี้สามารถเลือกทำเป็นการผ่าตัดขากรรไกรเริ่มต้นเลยก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดปานกลางถึงรุนแรง หรือมีความผิดปกติของโครงสร้างของกระดูกใบหน้า (กระดูกขากรรไกรบนและล่าง)

การผ่าตัดนอนกรนหรือที่เรียกว่าการผ่าตัดขากรรไกรนอนกรน อาจเป็นทางเลือกการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับแก้อาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA) บางกรณีที่มีสาเหตุจากปัญหาในทางเดินหายใจส่วนบน

เป้าหมายหลักของการผ่าตัดขากรรไกรแก้นอนกรน คือการจัดตำแหน่งของกรามบนและล่างเพื่อปรับปรุงการจัดตำแหน่งของทางเดินหายใจและลดการอุดกั้นทางเดินหายใจระหว่างการนอนหลับ การผ่าตัดสามารถแก้ไขปัญหาการนอนกรนและปรับปรุงการหายใจได้ด้วยการแก้ไขปัญหาโครงหน้า ซึ่งส่งผลให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้น การรักษาโรคนอนกรนด้วยวิธีผ่าตัดก็เป็นอีกทาเลือกที่น่าสนใจ

Maxillo-Mandibular-Advancement_Compare

ขอบคุณภาพประกอบจาก Youtube : Kevin Coppelson, MD, DDS

หรือเลือกทำในกรณีที่ผ่าตัดขากรรไกร แก้นอนกรน หรืออาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับโดยวิธีอื่นๆแล้ว ไม่เหมาะกับการรักษานั้น นอกจากนั้นการเลื่อนขากรรไกรบนและล่าง อาจช่วยในด้านความสวยงามของใบหน้าด้วย โดยเฉพาะคนไข้ที่มีโครงหน้าผิดปกติ คางสั้น โครงหน้าเอียง การทำ MMA จะช่วยให้สัดส่วนใบหน้าปกติและสวยงามมากขึ้น ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผ่าตัด

ก่อนเข้ารับการผ่าตัดขากรรไกร ผู้ที่มีอาการนอนกรนหรือหยุดหายใจขณะหลับควรปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางด้านการนอนหลับและศัลยแพทย์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกรเพื่อพิจารณาว่าบุคคลเหล่านี้สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้หรือไม่ โดยการตรวจการนอนหลับ จะประเมินความรุนแรงของอาการ เพื่อตรวจว่ามีภาวะหยุดหายใจ apnea คือสิ่งที่เป็นปัจจัยทางร่างกายที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัด

ข้อดีของการรักษานอนกรนด้วยวิธีการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างมาทางด้านหน้า

 • เป็นการรักษาที่ได้ผลดีที่สุด เนื่องจากหากรักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผล มักจะใช้วิธีนี้เป็นวิธีสุดท้าย
 • ผู้ที่อยากจะแก้ปัญหานอนกรน พร้อมใบหน้าที่ผิดปกติ อยากให้โครงหน้ามีสัดส่วนที่สวยงาม

ข้อเสียของการรักษานอนกรนด้วยวิธีการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างมาทางด้านหน้า

 • ใช้เวลาพักฟื้นนานกว่าการรักษาด้วยวิธีอื่น
 • ผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องมีการใช้เครื่องมือจัดฟันหลังผ่าตัดเพื่อช่วยในเรื่องของฟันสบกัน
การรักษานอนกรนด้วยการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างมาทางด้านหน้า เหมาะกับใคร

เหมาะกับผู้ที่นอนกรนเสียงดัง นอนกรนหายใจติดขัด และมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับรุนแรงถึงรุนแรงมาก ซึ่งเสียต่อการเสียชีวิต และส่งผลกับสุขภาพอย่างมาก

ก่อนการผ่าตัดขากรรไกร

 • คนไข้บางรายอาจจะต้องมีการใช้เครื่องมือจัดฟันหลังผ่าตัด เพื่อช่วยในเรื่องของฟันสบกัน เป็นการเตรียมพร้อมตำแหน่งการสบฟันใหม่ ที่เกิดขึ้นหลังจากเลื่อนตำแหน่งขากรรไกรไปในตำแหน่งใหม่
 • ในผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีความจำเป็นต้องติดเครื่องมือจัดฟัน  ขึ้นอยู่กับแผนการเลื่อนตำแหน่งของขากรรไกร  บนและล่าง ผู้ป่วยจะได้รับการพิมพ์ฟัน และจำลองโครงสร้างของกระดูกใบหน้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระบบ 3D ก่อนการผ่าตัด
 • แพทย์สามารถจำลองเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างได้เพื่อประเมินว่า ช่องทางเดินหายใจจะเพิ่มขึ้นแบบมีนัยสำคัญหลังผ่าตัดได้หรือไม่

ขั้นตอนการผ่าตัดขากรรไกร

 • คนไข้จะได้รับการผ่าตัดนอนกรนโดยทีมแพทย์ และวางยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ ซึ่งระยะเวลาในการผ่าตัดจะประมาณ 4-5 ชั่วโมง
 • คนไข้จะต้องใส่เครื่องมือจัดฟันในส่วนของการผ่าตัดขากรรไกรก่อนเข้าห้องผ่าตัด
 • หลังจากนั้น แพทย์จะทำการตัดกระดูกขากรรไกรบนและ/ หรือล่าง โดยลงแผลผ่าตัดในช่องปาก (ไม่มีแผลที่ใบหน้าภายนอก)
 • ขั้นตอนต่อไป แพทย์จะเลื่อนขากรรไกรบนและล่างมาทางด้านหน้า (ระยะของการเลื่อนขากรรไกรแพทย์จะแจ้งให้ทราบก่อนการผ่าตัด) จากนั้น แพทย์จะทำการยึดกระดูกใบหน้าด้านบนด้วยวัสดุยึดกระดูกทางการแพทย์ (Plate และ screw)

ขั้นตอนการรักษา

 • พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรึกษาปัญหาเสียงกรนที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ป่วย

 • ตรวจสุขภาพการนอนหลับ Sleep Test เพื่อประเมินอาการว่ารุนแรงมากน้อยเพียงใด

การตรวจสุขภาพการนอนหลับ โดยนำผลที่ได้มาประเมินการรักษาได้อย่างตรงจุด

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแปรผลและอ่านผลตรวจสุขภาพการนอนหลับ

หลังจากตรวจสุขภาพการนอนหลับเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งผลตรวจกลับมาที่คลินิก และให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนอ่านผลการตรวจ

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำการรักษาที่เหมาะสมกับอาการ

เมื่อแพทย์แปรผลอ่านผลเรียบร้อยแล้ว แพทย์จะแนะนำการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้ และสามารถทำการรักษาได้เลย

ติดตามการรักษา

หลังจากผ่าตัด

 • คนไข้จะได้รับการสังเกตอาการในห้อง ICU เป็นระยะเวลา 1 คืน ถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆ จากการผ่าตัดนอนกรน คนไข้จะถูกย้ายกลับไปที่หอผู้ป่วยพิเศษในวันรุ่งขึ้น
 • คนไข้อาจรู้สึกว่าบริเวณใบหน้ามีอาการบวมได้มากที่สุดใน 4-5 วันแรก และอาจรู้สึกชาบริเวณใบหน้าได้ หรือมีอาการปวดบริเวณแผลผ่าตัด การประคบน้ำแข็งใน 2 วันแรกหลังผ่าตัดทำให้ลดบวมเร็วขึ้น และอาการชาจะค่อยๆ ดีขึ้น
 • ช่วงแรกหลังผ่าตัด ริมฝีปากอาจบวมและแห้ง เจ็บหลังผ่าตัด การทาขี้ผึ้งหรือวาสลีนจะช่วยทำให้คนไข้รู้สึกดีขึ้น
 • คนไข้อาจรู้สึกว่าจมูกคัด หายใจไม่ออก อาจมีเลือดที่ค้างอยู่ในโพรงจมูกและโพรงไซนัสไหลออกมาได้ แพทย์อาจแนะนำให้ล้างจมูกหรือพ่นน้ำเกลือเข้าไปในโพรงจมูก เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกตามคำแนะนำของแพทย์และพยาบาลหลังผ่าตัด
 • คนไข้อาจมีรอยช้ำ บริเวณใต้ผิวหนังบริเวณคอและใบหน้าได้ ซึ่งจะค่อยๆหายไปได้เอง ผู้ป่วยอาจต้องพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาล 2-3 วัน
 • คนไข้สามารถกลับบ้านได้ ถ้าทางเดินหายใจยุบบวมดี ไม่มีการอุดกั้น ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารเหลวและน้ำได้ดี ผลของการผ่าตัดนั้นจะเห็นผลทันทีหลังผ่าตัด และจะเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้น
 • หลังเนื้อเยื่อของทางเดินหายใจและใบหน้ายุบบวม ประมาณ 2-4 สัปดาห์หลังผ่าตัด ส่วนใหญ่คนไข้มักกลับไปทำงานได้ภายในระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์
 • คนไข้สามารถอ้าปากขยับขากรรไกรบนและล่างได้ สามารถรับประทานอาหารเหลวหรืออาหารอ่อนได้ เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม ไข่ตุ๋น แต่ไม่ควรเคี้ยวอาหารเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์
 • หลังผ่าตัด 4-6  สัปดาห์ แพทย์จะเอาเหล็กที่ครอบฟันบน และล่าง (Arch bar) ออกและอนุญาตให้ผู้ป่วยเริ่มเคี้ยวอาหารชนิดนิ่มได้

ภาวะแทรกซ้อน​

อาจมีอาการชาบริเวณเหงือกด้านบน หรือด้านล่าง หรือบริเวณริมผีปากหรือคางได้เนื่องจากมี
การกระทบกระเทือนเส้นประสาทสัมผัสที่มาเลี้ยงบริเวณดังกล่าวจากการผ่าตัด อาการดังกล่าวส่วนใหญ่จะดีขึ้นใช้เวลา 2-3 เดือนหลังจากผ่าตัด โดยปกติแพทย์จะประเมินอาการและความเสี่ยงอาการชาให้เบื้องต้นตามแต่ละบุคคล

 • การติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด (พบได้น้อยมาก) การผ่าตัดที่ใดก็ตามในร่างกายเรามีโอกาสติดเชื้อได้
 • อาการปวดแผลหลังผ่าตัด อาจมีบ้างแต่สามรถทานยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการได้
 • กระดูกขากรรไกรบนและล่างเลื่อนมาด้านหน้า อาจทำให้รูปหน้าเปลี่ยนแปลงไปตามแผนที่ปรึกษาแพทย์ผ่าตัดไว้
 • ภาวะเลือดออกมากหลังผ่าตัด (พบได้น้อยมาก)

ทำไมต้องรักษาโรคนอนกรน ที่ VitalSleep Clinic

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คลินิกของเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้รับการศึกษาและรับรองจากสถาบันนานาชาติ เรามีใบรับรองแพทย์เฉพาะทาง เกี่ยวกับกล้ามเนื้อทางใบหน้าที่ผิดปกติ เช่นช่องปากและลิ้น เป็นต้น

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

VitalSleep Clinic มีเทคโนโลยีในการรักษามากมาย ทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด นอกจากนี้ยังมีการบำบัดฟื้นฟูกล้ามเนื้อใบหน้าและระบบทางเดินหายใจ Myofunction Theraphy และจำหน่ายอุปกรณ์แก้กรนหรืออุปกรณ์อีกหลากหลาย เช่น เครื่องเป่าความดันลม Cpap , หมอนลดกรน , Snore circle ชิป อีกด้วย

คลินิกรักษานอนกรน

รักษานอนกรนด้วยเครื่องมือทันตกรรม รับรองโดย
American Board of Dental Sleep Medicine

ศูนย์รวมทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มแพทย์และ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ รวมไปถึงการนอนกรนและหยุดหายใจขณะนอนหลับ

ทพ. ดร. อมรพงษ์ วชิรมน

Amornpong Vachiramon

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม ช่องปาก ใบหน้า
ขากรรไกร และทันตกรรมจัดฟัน

Oral Maxillofacial Surgery And Orthodontics (ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล)

รักษานอนกรน

เสียงตอบรับ

ใครๆก็ไว้ใจให้ VitalSleep Clinic ดูแลรักษาอาการนอนกรน,ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ,นอนกัดฟัน,ข้อต่อขากรรไกรอักเสบ

คุณเจมส์
ดีเลยครับ แฮปปี้เลย แฟนก็แฮปปี้ เพราะว่าหลับสบายเต็มอิ่ม ถ้าใครนอนกรน แนะนำให้มาปรึกษาที่ VitalSleep ดีกว่าครับ
ฟรีแลนซ์
คุณวี
ที่ VitalSleep Clinic มีโปรแกรมหลายโปรแกรมเลยครับ ทั้งผ่าตัดและไม่ผ่าตัด แล้วที่นี่ยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยครับ
CEO บริษัทนำเข้าส่งออก
ติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่

VitalSleep Clinic ตั้งอยู่ที่ตึกพญาไทพลาซ่า ชั้น 33 ใกล้ BTS เดินทางง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวกในการเดินทาง

เรามีคลินิกที่มีเจ้าหน้าที่พร้อมบริการและต้อนรับทุกคนอย่างเป็นมิตร เราใส่ใจในการบริการและจริงใจต่อทุกคน

การรักษาแบบไม่ผ่าตัด โดยวิธีอื่น

null

การเปิดทางเดินหายใจ โดยไม่ผ่าตัด

การเปิดทางเดินหายใจ โดยไม่ผ่าตัด

null

เครื่องมือทันตกรรม แก้นอนกรน

เครื่องมือทันตกรรม แก้นอนกรน

null

การใช้เครื่องเป่าลมในทางเดินหายใจส่วนบน (CPAP)

การใช้เครื่องเป่าลมในทางเดินหายใจส่วนบน (CPAP)

null

การฝังพิลลาร์ในเพดานอ่อน

การฝังพิลลาร์ในเพดานอ่อน

null

การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้บริเวณโคนลิ้น

การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้บริเวณโคนลิ้น

null

การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้ในการรักษาเยื่อบุจมูกบวม

การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้ในการรักษาเยื่อบุจมูกบวม

null

Myofuctional Therapy

การรักษาแบบผ่าตัด โดยวิธีอื่น

null

การผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างมาทางด้านหน้า

การผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างมาทางด้านหน้า

null

การผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อน และลิ้นไก่ โดยใช้เลเซอร์

การผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อน และลิ้นไก่ โดยใช้เลเซอร์

null

การผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคด

การผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคด