รักษานอนกรนโดยการผ่าตัด

ผ่าตัดกแต่งเพดานอ่อนและลิ้นไก่
นอนกรน, รักษานอนกรนโดยการผ่าตัด

การผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อนและลิ้นไก่ โดยใช้เลเซอร์

ผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อนและลิ้นไก่ รักษานอนกรน ผู้ป่วยที่มีอาการนอนกรนหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ

treat snoring with jaw surgery
นอนกรน, รักษานอนกรนโดยการผ่าตัด

รักษานอนกรนด้วยการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบน-ล่างมาทางด้านหน้า

ผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่าง รักษาอาการนอนกรน แก้ไขนอนกรน ภาวะการหยุดหายใจขณะนอนกรน

Scroll to Top