อุปกรณ์แก้นอนกรน

การใช้เครื่องเป่าลมในทางเดินหายใจส่วนบน (CPAP)

เป็นการรักษาที่ได้ประสิทธิผลดีที่สุดวิธีหนึ่งในการรักษาอาการนอนกรน หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ...
Read more