ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

Brugada Syndrome
Blog, ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

หยุดหายใจขณะหลับ เสี่ยงโรคใหลตายไม่รู้ตัว

อันตราย! หยุดหายใจขณะหลับ เสียชีวิตได้ ผู้ที่หยุดหายใจขณะหลับ มีความเสี่ยงใหลตายไม่รู้ตัว อาการนอนใหลตาย สังเกตได้จาก…

sleep apnea
Blog, ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

อาการเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อย่าปล่อยไว้เพราะอันตรายถึงชีวิต ควรตรวจสุขภาพการนอนหลับเพื่อรู้เท่าทันโรคร้าย…

Scroll to Top