Promotion

Promotion RF BOT

Promotion รักษานอนกรนด้วย RF BOT คลื่นความถี่วิทยุ

การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้บริเวณโคนลิ้น เพื่อรักษาอาการนอนกรนและมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (OSA) การรักษาวิธีนี้ทำโดยแพทย์...
Read more